Премини към основното съдържание

Ученици в програми след средно образование за придобиване на IV степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.8.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2020/21
Общо 530
Изкуства 29
Хуманитарни науки -
Стопански науки и администрация 139
Технически науки и технически професии 101
Здравеопазване 18
Услуги за личността 89
Транспортни услуги -
Сигурност и безопасност 154
26.04.2021