Премини към основното съдържание

Ученици в програми след средно образование за придобиване на IV степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.8.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА IV СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022/23
Общо 603
Стопанско управление и администрация 92
Техника 58
Здравеопазване 119
Услуги за личността 143
Обществена сигурност и безопасност 191
26.04.2023