Премини към основното съдържание

Учащи в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.1.3.xls

УЧАЩИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2021/22 1
Общо 152 878
В училища по изкуствата и спортни училища (ІІІ степен професионална квалификация) 9 904
В професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 2 110 232
В професионални колежи с прием след средно образование (IV степен професионална квалификация) 586
В професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 2 27 087
В професионални паралелки за придобиване на I степен професионална квалификация 3 946
 
От общия брой в частни училища 1 123

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
2 Включително учащи в професионални паралелки, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ЗПУО.
26.04.2022