Премини към основното съдържание

Учащи в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.1.3.xls

УЧАЩИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2023/24
Общо 166 022
В училища по изкуствата и спортни училища (ІІІ степен професионална квалификация) 10 640
В професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 1 121 611
В професионални колежи с прием след средно образование (IV степен професионална квалификация) 682
В професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 1 29 054
В професионални паралелки за придобиване на I степен професионална квалификация 4 035
От общия брой в частни училища 1 536

1 Включително учащи в професионални паралелки, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ЗПУО.
26.04.2024