Премини към основното съдържание

Учащи в специалните училища по вид на училищата

Динамичен ред: Edu_2.1.2.xls

УЧАЩИ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВИД НА УЧИЛИЩАТА
(Брой)
  2023/24
Общо 659
Възпитателни училища интернати (ВУИ) 74
Социално-педагогически интернати 18
За обучение и подкрепа на ученици с увреден слух 302
За обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение 265
26.04.2024