Премини към основното съдържание

Учащи в специалните училища по вид на училищата

Динамичен ред: Edu_2.1.2.xls

УЧАЩИ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВИД НА УЧИЛИЩАТА
(Брой)
  2021/22 1
Общо 697
Възпитателни училища интернати (ВУИ) 76
Социално-педагогически интернати 24
За деца с увреден слух 320
За деца с нарушено зрение 277

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022