Премини към основното съдържание

Учащи в специалните училища по вид на училищата

Динамичен ред: Edu_2.1.2.xls

УЧАЩИ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ВИД НА УЧИЛИЩАТА
 
(Брой)
  2020/21
Общо 603
Възпитателни училища интернати (ВУИ) 74
Социално-педагогически интернати 29
За деца с увреден слух 237
За деца с нарушено зрение 263
26.04.2021