Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на I степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.45.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2023/24
Общо 4 035
Стопанско управление и администрация 60
Информатика 466
Техника 519
Производство и преработка 1 005
Архитектура и строителство 200
Селско, горско и рибно стопанство 564
Услуги за личността 1 221
26.04.2024