Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на I степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.45.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 
(Брой)
Тесни области на образованието 2020/21
Общо 2 885
Стопански науки и администрация 119
Информатика 259
Технически науки и технически професии 411
Добив и производствени технологии 801
Архитектура и строителство 116
Селско, горско и рибно стопанство 378
Услуги за личността 801
26.04.2021