Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на II степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.6.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 
(Брой)
Тесни области на образованието 2020/21
Общо 24 871
Изкуства 241
Стопански науки и администрация 1 838
Информатика 1 153
Технически науки и технически професии 5 237
Добив и производствени технологии 2 846
Архитектура и строителство 713
Селско, горско и рибно стопанство 4 049
Здравеопазване 337
Социални услуги 61
Услуги за личността 7 946
Транспортни услуги 450
26.04.2021