Премини към основното съдържание

Ученици в програми за придобиване на II степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.1.6.xls

УЧЕНИЦИ В ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 
(Брой)
Тесни области на образованието 2023/24
Общо 29 054
Изкуства 216
Стопанско управление и администрация 2 313
Информатика 2 196
Техника 7 175
Производство и преработка 3 616
Архитектура и строителство 833
Селско, горско и рибно стопанство 2 732
Здравеопазване 948
Социални услуги 205
Услуги за личността 8 343
Транспорт 477
26.04.2024