Статистически данниПрессъобщения

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

Приходите от продажби за август 2009 г. по предварителни данни намаляват с 19.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през август 2009 г. е с 11.9% под нивото на предходния месец. Намаление е регистрирано както при произведената продукция на сградното строителство - с 11.8%, така и при продукцията на гражданското/инженерното строителство - с 12.1%.

петък, 9 октомври 2009 - 11:00

По предварителни данни през август 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 15.9% в сравнение с август 2008 година. В сравнение с предходния месец е отчетено намаление със 7.8%.

вторник, 29 септември 2009 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009 г. намалява с 0.3% спрямо предходния месец и с 9.8% в сравнение със същия месец на 2008 година. Общият индекс на цени на производител през август 2009 г. нараства с 0.2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година намалява с 10.8%.

понеделник, 28 септември 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през август 2009 г. са 1 434.6 хил. и намаляват спрямо същия месец на 2008 г. с 10.1%.
Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2009 г. са 547.1 хил. или със 7.7% по-малко в сравнение с август 2008 г.

Страници