Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2016 година