Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 15 март 2010 - 11:00

През 2010 година Националният статистически институт (НСИ) променя методологията на домакинските бюджети с цел да постигне по-пълна хармонизация с подобни изследвания в ЕС и да осигури по-голям набор от показатели, за да може да се наблюдава ефекта от кризата върху поведението на домакинствата по отношение на приходите и разходите, които те извършват.

петък, 12 март 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2010 г. спрямо януари 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за февруари 2010 г. спрямо януари 2010 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
По окончателни данни на НСИ, индексът на потребителските цени за януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
По окончателни данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2010 г. спрямо декември 2009 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.

четвъртък, 11 март 2010 - 11:00

През 2009 година БВП възлиза на 66 256,2 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 33 876,3 млн., като на човек се падат 4 466,1 Евро. В реално изражение БВП намалява спрямо 2008 г. с 5,0 процента.

четвъртък, 11 март 2010 - 11:00

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 0,1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, а за цялата 2009 година намалява с 2,2 процента спрямо 2008 година.

сряда, 10 март 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през януари 2010 година е с 30.7% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година.

сряда, 10 март 2010 - 11:00

По предварителни данни през януари 2010 г. индексът на промишленото производство намалява с 0.9% в сравнение с януари 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление от 14.7%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 2.8% в сравнение с януари 2009 г., и с 18.1% в сравнение с предходния месец.

сряда, 10 март 2010 - 11:00

През януари 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 19.0% спрямо същия месец на предходната година.

петък, 5 март 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на новопостроените жилищни сгради през четвърто тримесечие на 2009 г. е 962 и спрямо предходното тримесечие на 2009 г. е регистрирано значително увеличение от 40.4%, като новопостроените жилища в тях са с 1 190 повече и техният брой достига 6 404.

четвъртък, 4 март 2010 - 11:00

По предварителни данни 1 178 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина през четвърто тримесечие на 2009 година. През четвърто тримесечие на 2009 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 143.5 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 1095.0 лева - за пътуване в чужбина.

петък, 26 февруари 2010 - 11:00

През февруари 2010 г. бизнес анкетите на НСИ не отчитат съществена промяна в стопанската конюнктура в страната. Общият показател на бизнес климата запазва равнището си от предходния месец.

Страници