Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 21 декември 2009 - 11:00

Превозените товари от железопътния транспорт през ноември 2009 г са с 11.3% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 28.6%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намалява с 8.6% в сравнение с предходния месец, а в сравнение с ноември 2008 г. - с 7.1%.

петък, 18 декември 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през трето тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0 % спрямо трето тримесечие на 2008 година.

четвъртък, 17 декември 2009 - 11:00

Разпространението на ИКТ в домакинствата се е увеличило значително през последните няколко години и резултатите от изследването на използването на информационно комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2009 г. категорично потвърждават факта, че интернет услугите стават достъпни и предпочитани от все повече домакинства в страната.

четвъртък, 17 декември 2009 - 11:00

Данните от изследването на ИКТ в предприятията отразяват широкото използване на интернет от бизнеса, като за периода 2004 - 2009 година се наблюдава прираст от 22.1 процентни пункта и през 2009 г. достига 83.9%. Широколентовата връзка нараства с още по-бързи темпове през последните шест години (41.2%) и 69.6% от предприятията имат високоскоростен интернет през 2009 година.

вторник, 15 декември 2009 - 11:00

Националният статистически институт има удоволствието да представи на вниманието на потребителите резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2008 година.

вторник, 15 декември 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през октомври 2009 г. е 321.41 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.5%.

понеделник, 14 декември 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за ноември 2009 г. спрямо октомври 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за ноември 2009 г. спрямо октомври 2009 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%.

четвъртък, 10 декември 2009 - 11:00

През октомври 2009 г. общата строителна продукция намалява с 25.7% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 30.6%, докато при гражданското строителство има намаление с 15.3% спрямо октомври 2008 г.

четвъртък, 10 декември 2009 - 11:00

По предварителни данни през трето тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 1.8 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

четвъртък, 10 декември 2009 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 16.1% в сравнение с октомври 2008 г., а в сравнение с предходния месец е отчетено увеличение с 5.5%.

Страници