Индекси на строителната продукция през юли 2016 година

По предварителни данни през юли 2016 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През юли 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 11.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: