Статистически данниПрессъобщения

сряда, 28 юли 2010 - 11:00

През юли 2010 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо юни поради подобряване на бизнес климата в промишлеността и сектора на услугите.

вторник, 27 юли 2010 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2010 г. са 316.9 хил., или с 34.8% по-малко в сравнение с юни 2009 година. Посещенията на чужденци в България през юни 2010 г. са 970.2 хил. и нарастват с 1.4% спрямо същия месец на 2009 година.

петък, 23 юли 2010 - 11:00

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто спрямо първото тримесечие на 2010 г. е 99.2%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.8%.

понеделник, 12 юли 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юни 2010 г. спрямо май 2010 г. е 99.1%, т.е. месечната инфлация е минус 0.9%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юни 2010 г. спрямо май 2010 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%.

понеделник, 12 юли 2010 - 11:00

През периода януари - май 2010 г. износът на България за третите страни се е увеличил с 40.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 4.2 млрд. лева.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

Националният статистически институт събира и разпространява данни за издателската продукция в страната (книги, брошури, вестници, списания, бюлетини и периодични сборници). Източник на данните е Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, а статистическото изследване дава на широката общественост представа за броя на заглавията и тиража на различните видове издания.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни през май 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.4% в сравнение с май 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетено намаление с 0.9%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 12.7% в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано увеличение с 1.0%.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, произведената строителна продукция през май 2010 г. намалява с 16.6% в сравнение със същия месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 25.2%, докато при гражданското/инженерното строителство намалението е с 0.4%.

петък, 9 юли 2010 - 11:00

По предварителни данни оборотът в търговския сектор през май 2010 г. намалява с 12.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

сряда, 30 юни 2010 - 11:00

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2010 г. е с 0.5% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година цените на вътрешния пазар нарастват с 5.8%. Общият индекс на цени на производител се увеличава с 1.7% спрямо предходния месец, а спрямо май 2009 е отчетено увеличение с 9.1%.

Страници