Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2016 година