Индекси на промишленото производство през юли 2016 година

По предварителни данни през юли 2016 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.6% в сравнение с юни 2016 година. През юли 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.3% спрямо съответния месец на 2015 година.

Прессъобщение: