Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2015 година

През 2015 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 423 извършени престъпления, което е с 8.5% по-малко в сравнение с 2014 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. е 27 787, като в сравнение с 2014 г. намалява с 12.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: