Статистически данниПрессъобщения

сряда, 11 март 2009 - 11:00

През 2008 година БВП възлиза на 66 728.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 34 117.5 млн., като на човек се падат 4 454.1 Евро. В реално изражение БВП нараства спрямо 2007 г. с 6.0 процента.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2008 година БВП на един зает нараства с 1.4 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, а за цялата 2008 година нараства с 2.7 процента спрямо 2007 година.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

По предварителни данни приходите от продажби за януари 2009 г. намаляват с 3.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

Индексът на промишленото производство през януари 2009 г. намалява с 19.0% в сравнение с предходния месец, спрямо съответния месец на 2008 г. има спад с 13.3%. Оборотът на предприятията от промишлеността през януари 2009 г. в сравнение с предходния месец намалява с 23.0%, а спрямо януари 2008 г. – с 14.6%.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

По предварителни данни през януари 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.2% под нивото на декември 2008 година, а в сравнение със същия месец на предходната година намалението е с 6.1%.

петък, 6 март 2009 - 11:00

По предварителни данни новопостроените жилищни сгради през 2008 г. са 2 939 и се увеличават с 9.0% в сравнение с 2007 година. Броят на новопостроените жилища в тях се увеличил с 11.5% в сравнение с 2007 г. и достига 21 041.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2008 година 2.42 млн. души. Средната годишна работна заплата през 2008 година е 6288 лева - с 21.7% повече отколкото през 2007 година.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

След известно задържане на равнището на общия показател на бизнес климата през януари 2009 г., през февруари бизнес анкетите на НСИ отново отчитат спад с 3.3 пункта.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2009 г. е с 1.0% под равнището на предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 година нараства с 2.2%. Общият индекс на цените на производител през януари 2009 г. намалява е с 0.3% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо същия месец на 2008 година.

петък, 27 февруари 2009 - 11:00

Посещенията на чужденци в България през януари 2009 г. са 266 697 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 9.9%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г. и през януари 2009 г. достигат 338 440 броя, като намалението им спрямо януари 2008 г. е 30.5%.

Страници