Индекси на промишленото производство през септември 2015 година

По предварителни данни през септември 2015 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.1% в сравнение с август 2015 година. През септември 2015 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 0.6% спрямо съответния месец на 2014 година.
 
Прессъобщение: