Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2015 година

Публикувано на: 30.10.2015 - 11:00
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2015 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.1%. Общият индекс на цените на производител през септември 2015 г. намалява с 0.2% в сравнение с предходния месец, а спрямо септември 2014 г. е отчетено намаление от 3.3%.
 
Прессъобщение