Премини към основното съдържание

Заети лица в предприятията, които използват интернет

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.4_piuse.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2023
Общо 39.7
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 40.6
50 - 249 заети лица 38.2
250 и повече заети лица 40.1
08.12.2023