Премини към основното съдържание

Заети лица в предприятията, които използват интернет

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.4.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2022
Общо 40.2
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 42.7
50 - 249 заети лица 38.0
250 и повече заети лица 39.8
09.12.2022