Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват социални медии

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.12.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИ МЕДИИ
(Проценти)
  2021
Общо 38.9
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 36.3
50 - 249 заети лица 49.0
250 и повече заети лица 63.3
10.12.2021