Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват платени компютърни услуги в облак

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.13.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПЛАТЕНИ КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ В ОБЛАК
(Проценти)
  2021
Общо 12.8
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 10.0
50 - 249 заети лица 22.6
250 и повече заети лица 44.6
10.12.2021