Премини към основното съдържание

Основни резултати от изследването на информационното общество в предприятията, 2013 г.

Публикувано на: 13.12.2013 - 11:00
През януари 2013 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, достига до 89.1%, или с 1.7 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Информационно-комуникационните технологии са най-широко използвани в големите компании с над 250 заети лица, 99.1% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия (с 10 - 49 заети лица) този относителен дял е 87.4%. Повече от половината предприятия (52.3%) поддържат своя уебстраница или уебсайт. 
 
Прессъобщение
Статистическа област