Премини към основното съдържание

Предприятия с фиксирана интернет връзка

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.2_fix.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ С ФИКСИРАНА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА
(Проценти)
  2023
Общо 89.2
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 87.7
50 - 249 заети лица 96.2
250 и повече заети лица 98.1
08.12.2023