Премини към основното съдържание

Предприятия с достъп до интернет

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.1.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ С ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2022
Общо 96.1
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 95.4
50 - 249 заети лица 99.2
250 и повече заети лица 100.0
09.12.2022