Премини към основното съдържание

Предприятия, които извършват анализ на данни


ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ АНАЛИЗ НА ДАННИ
(Проценти)
  2023
Общо 21.9
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 18.8
50 - 249 заети лица 33.3
250 и повече заети лица 53.1
08.12.2023