Премини към основното съдържание

Предприятия, които имат уебсайт

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.5.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИМАТ УЕБСАЙТ
(Проценти)
  2021
Общо 51.9
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 47.0
50 - 249 заети лица 73.0
250 и повече заети лица 87.7
10.12.2021