Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на II степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.6.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА II СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(Брой)
Тесни области на образованието 2022
Придобили професионална квалификация - общо 1 209
Изкуства 17
Стопанско управление и администрация 126
Информатика 104
Техника 171
Производство и преработка 95
Архитектура и строителство 18
Селско, горско и рибно стопанство 149
Здравеопазване 41
Социални услуги 3
Услуги за личността 470
Транспорт 15
26.04.2023