Премини към основното съдържание

Завършили програми за придобиване на I степен професионална квалификация по тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_2.8.45.xls

ЗАВЪРШИЛИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА I СТЕПЕН ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Тесни области на образованието 2022
Общо 402
Стопанско управление и администрация 27
Информатика 36
Техника 79
Производство и преработка 105
Архитектура и строителство 14
Селско, горско и рибно стопанство 45
Услуги за личността 96
26.04.2023