Премини към основното съдържание

Завършили средно образование в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.8.3.xls

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2022
Общо 13 192
В училища по изкуствата и спортни училища 1 386
В професионални гимназии 11 806
26.04.2023