Премини към основното съдържание

Завършили основно образование в различните видове училища

Динамичен ред: Edu_2.8.1.xls

ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2023
Общо 63 397
Общообразователни училища 61 901
Специални училища 40
Училища по изкуствата и спортни училища 1 1 456

1 Завършили VIII кл. в училищата по изкуствата, спортните училища и в професионалните гимназии с прием след VII клас.
26.04.2024