Премини към основното съдържание

по сектори на Стандартната външнотърговска класификация

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.3.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с трети страни по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - юли 2021 и 20221 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 13 008.3 17 772.2 36.6 16 537.3 27 696.4 67.5 -3 529.0 -9 924.2
Храни и живи животни 1 608.3 2 646.6 64.6 748.8 989.6 32.2 859.5 1 657.0
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 107.9 136.0 26.0 174.3 187.6 7.6 -66.4 -51.6
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 1 191.4 1 231.4 3.4 3 175.5 4 629.2 45.8 -1 984.1 -3 397.8
Минерални горива, масла и подобни продукти 1 228.6 4 038.5 228.7 3 037.0 7 642.8 151.7 -1 808.4 -3 604.3
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 247.9 420.8 69.7 97.0 422.0 335.1 150.9 -1.2
Химични вещества и продукти 1 606.3 2 141.6 33.3 1 563.4 2 551.8 63.2 42.9 -410.2
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 3 154.7 2 746.6 -12.9 3 344.4 5 177.3 54.8 -189.7 -2 430.7
Машини, оборудване и превозни средства 2 178.3 2 657.2 22.0 3 139.8 4 565.7 45.4 -961.5 -1 908.5
Разнообразни готови продукти, н.д. 1 636.3 1 735.0 6.0 1 218.7 1 520.6 24.8 417.6 214.4
Стоки и сделки, н.д. 48.6 18.5 -61.9 38.4 9.8 -74.5 10.2 8.7

1 Предварителни данни към 14.09.2022 година.
Износ, внос и търговско салдо на България по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - юни 2021 и 20221 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 32 437.9 46 222.2 42.5 35 732.9 51 899.1 45.2 -3 295.0 -5 676.9
в т.ч. ЕС 21 460.7 31 034.6 44.6 21 599.1 28 758.2 33.1 -138.4 2 276.4
Храни и живи животни 3 397.8 5 093.6 49.9 2 719.4 3 443.7 26.6 678.4 1 649.9
в т.ч. ЕС 2 097.3 2 899.8 38.3 2 072.9 2 595.4 25.2 24.4 304.4
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 324.4 299.6 -7.6 590.6 694.0 17.5 -266.2 -394.4
в т.ч. ЕС 230.9 190.4 -17.5 446.8 540.1 20.9 -215.9 -349.7
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 2 579.0 2 655.1 3.0 3 740.4 4 899.8 31.0 -1 161.4 -2 244.7
в т.ч. ЕС 1 511.9 1 530.5 1.2 798.7 1 120.6 40.3 713.2 409.9
Минерални горива, масла и подобни продукти 1 551.8 5 505.8 254.8 3 562.9 8 627.9 142.2 -2 011.1 -3 122.1
в т.ч. ЕС 546.9 2 139.9 291.3 1 010.9 2 245.9 122.2 -464.0 -106.0
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 686.6 1 727.2 151.6 196.3 692.3 252.7 490.3 1 034.9
в т.ч. ЕС 478.2 1 378.0 188.2 113.4 350.0 208.6 364.8 1 028.0
Химични вещества и продукти 3 694.2 5 478.6 48.3 5 570.4 7 600.4 36.4 -1 876.2 -2 121.8
в т.ч. ЕС 2 338.4 3 619.5 54.8 4 235.7 5 511.8 30.1 -1 897.3 -1 892.3
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 7 872.8 10 436.0 32.6 5 963.5 8 790.8 47.4 1 909.3 1 645.2
в т.ч. ЕС 5 178.7 8 037.2 55.2 3 238.5 4 496.3 38.8 1 940.2 3 540.9
Машини, оборудване и превозни средства 7 717.5 9 031.4 17.0 10 154.6 13 269.5 30.7 -2 437.1 -4 238.1
в т.ч. ЕС 5 862.7 6 768.1 15.4 7 504.8 9 331.9 24.3 -1 642.1 -2 563.8
Разнообразни готови продукти, н.д. 4 486.5 5 955.9 32.8 2 961.9 3 827.9 29.2 1 524.6 2 128.0
в т.ч. ЕС 3 130.1 4 448.1 42.1 1 938.4 2 521.9 30.1 1 191.7 1 926.2
Стоки и сделки, н.д. 127.3 39.0 -69.4 272.9 52.8 -80.7 -145.6 -13.8
в т.ч. ЕС 85.6 23.1 -73.0 239.0 44.3 -81.5 -153.4 -21.2

1 Предварителни данни към 14.09.2022 година.
14.09.2022