Премини към основното съдържание

Професионални училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.3.xls

ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
(Брой)
  2021/221
Общо 417
Училища по изкуствата 21
Спортни училища 25
Професионални гимназии 350
Професионални колежи с прием след средно образование 21
 
От общия брой частни училища 27

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
29.04.2022