Премини към основното съдържание

Специални училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.2.xls

СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
(Брой)
  2020/21
Общо 8
Възпитателни училища интернати (ВУИ) 2
Социално-педагогически интернати 1
За деца с увреден слух 3
За деца с нарушено зрение 2
05.05.2021