Премини към основното съдържание

Общообразователни училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.1.xls

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
 
(Брой)
  2021/22 1
Общо 1 948
Начални (I - IV кл.) 126
Основни (I - VII кл.) 1 136
Обединени (I - X кл.) 75
Гимназии (VIII - XII кл.) 116
Средни (I - XII кл.) 495
 
От общия брой частни училища 96

1 Прекъсване на динамичния ред поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
26.04.2022