Премини към основното съдържание

Общообразователни училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.1.xls

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
(Брой)
  2020/21
Общо 1 948
Начални (I - IV кл.) 129
Основни (I - VII кл.) 1 151
Обединени (I - X кл.) 71
Гимназии (IX - XIIІ кл.) 114
Средни (I - XIIІ кл.) 483
 
От общия брой частни училища 97
05.05.2021