Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 28 юни 2010 - 11:00

През юни 2010 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо май поради влошаване на бизнес климата в промишлеността, строителството и сектора на услугите.

петък, 18 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.4 % спрямо първото тримесечие на 2009 година.

понеделник, 14 юни 2010 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2010 г. е 887 лв. и в сравнение със същото тримесечие на 2009 г. се увеличава с 5.7%.
През първото тримесечие на 2010 г. средно на лице от домакинство са изразходвани 764 лв., което е с 3.5% повече в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

понеделник, 14 юни 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за май 2010 г. спрямо април 2010 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за май 2010 г. спрямо април 2010 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

петък, 11 юни 2010 - 11:00

През 2009 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 136 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2008 година. Общо в България са регистрирани 3 789 хил. жилища, като 63.8% от тях се намират в градовете, а 36.2% - в селата.

четвъртък, 10 юни 2010 - 11:00

През април 2010 г. оборотът в търговския сектор по предварителни данни намалява с 15.5% в сравнение със същия месец на предходната година.

четвъртък, 10 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, произведената строителна продукция през април 2010 г. намалява с 22.7% в сравнение със съответния месец на предходната година. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 32.3%, докато при гражданското строителство има намаление от 3.7%.

четвъртък, 10 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни през април 2010 г. индексът на промишленото производство нараства с 0.2% в сравнение с април 2009 г., в сравнение с предходния месец е отчетен спад с 6.4%. Оборотът на предприятията от промишлеността нараства с 9.7% в сравнение със съответния месец на 2009 г., спрямо предходния месец е регистрирано намаление с 1.9%.

сряда, 9 юни 2010 - 11:00

През първо тримесечие на 2010 година БВП възлиза на 14 050 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 7 183.6 млн., като на човек се падат 952 Евро. В реално изражение БВП показва спад спрямо първо тримесечие на 2009 г. с 3.6%.

сряда, 9 юни 2010 - 11:00

По предварителни данни през първо тримесечие на 2010 година БВП на един зает се увеличава с 4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Страници