Премини към основното съдържание

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2016 година (предварителни данни)

Публикувано на: 24.04.2017 - 14:54

По предварителни данни на Евростат през 2016 г. държавният дефицит и дълг на ЕС-28 намаляват в относително изражение в сравнение с 2015 г. от 2.4% на 1.7%. Съотношението на държавния дълг към БВП намалява от 84.9% на 83.5%.

Дефицитът на институционален сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 251 141 млн. евро за 2016 г., а дългът - на 12 392 803 млн. евро.

Прессъобщение
Статистическа област