Статистически данниПрессъобщения

вторник, 14 декември 2010 - 11:00

България попада сред страните с най-висок относителен дял на лицата в риск от бедност в ЕС заедно с Латвия, Румъния, Гърция, Литва, Испания и Естония.

понеделник, 13 декември 2010 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за ноември 2010 г. спрямо октомври 2010 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за ноември 2010 г. спрямо октомври 2010 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%.

петък, 10 декември 2010 - 11:00

През периода януари - октомври 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 47% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 9.6 млрд. лева, a вносът се е увеличил с 11.7% и достига 12.4 млрд. лева.
През периода януари - октомври 2010 г. са изнесени стоки общо за 24.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2009 г. износът се е увеличил с 31.6%, а внесените стоки общо са за 29.9 млрд. лв. и са се увеличили с 8.9%.

петък, 10 декември 2010 - 11:00

По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ през октомври 2010 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", по съпоставими цени, отбелязва спад от 0.6% спрямо предходния месец.

петък, 10 декември 2010 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през октомври 2010 г. продукцията в сектор „Строителство”, изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление с 0.1% спрямо предходния месец.

петък, 10 декември 2010 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2010 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 0.6% в сравнение със септември 2010 година. Календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 4.3% спрямо съответния месец на 2009 година.

четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

През третото тримесечие на 2010 г. БВП възлиза на 19 403 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 920.6 млн., като на човек се падат 1 319.8 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.7% през третото тримесечие на 2010 г. спрямо второто тримесечие и растеж от 0.5% през третото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

В сравнение с третото тримесечие на 2009 г. броят на заетите лица е намалял с 5%, като са отработени с 5.1% по-малко часове.

четвъртък, 9 декември 2010 - 11:00

През периода януари - септември 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13.4 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 6.6% и възлиза на 15.5 млрд. лева.
През септември 2010 г. износът за ЕС нараства с 22.6% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лв., а вносът се увеличава с 10.1% и достига 1.9 млрд. лева.

петък, 3 декември 2010 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2010 г. е 598 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намаляват с 15.1%. Новопостроените жилища в тях намаляват с 21.0% и техният брой достига 4 360.

Страници