Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 година (експресни оценки)

Публикувано на: 16.05.2017 - 15:30

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение
Статистическа област