Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2016 година

Публикувано на: 22.05.2017 - 11:00
 
През 2016 г. в страната функционират следните културни институции:
• 195 музея с музеен фонд 7 360 хил. фондови единици;
• 75 театъра, организирали 15 162 представления, посетени от 2 295 хил. зрители;
• 58 музикални колектива;
• 47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
• 59 кина с 220 киноекрана.
 
Прессъобщение
Статистическа област