Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през 2021 и 2022 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 68 431.2 92 917.8 35.8 76 742.6 107 912.8 40.6 -8 311.4 -14 995.0
ЕС 45 270.6 60 583.5 33.8 46 332.9 59 612.4 28.7 -1 062.3 971.1
Австрия 1 345.5 1 849.2 37.4 1 870.2 2 370.4 26.7 -524.7 -521.2
Белгия 2 211.3 2 397.4 8.4 1 481.3 2 027.7 36.9 730.0 369.7
Германия 10 135.1 13 083.4 29.1 9 391.5 11 663.9 24.2 743.6 1 419.5
Гърция 4 744.0 6 053.4 27.6 4 209.3 6 347.9 50.8 534.7 -294.5
Дания 645.0 439.1 -31.9 348.7 463.0 32.8 296.3 -23.9
Естония 68.3 131.5 92.5 87.4 89.8 2.7 -19.1 41.7
Ирландия 128.0 215.2 68.1 497.6 427.3 -14.1 -369.6 -212.1
Испания 1 860.7 2 433.6 30.8 1 448.6 2 192.7 51.4 412.1 240.9
Италия 5 128.0 6 974.1 36.0 5 059.2 6 443.4 27.4 68.8 530.7
Кипър 274.5 390.3 42.2 149.6 117.4 -21.5 124.9 272.9
Латвия 75.5 100.4 33.0 62.0 111.0 79.0 13.5 -10.6
Литва 170.8 274.3 60.6 176.0 238.3 35.4 -5.2 36.0
Люксембург 110.5 21.6 -80.5 107.9 87.7 -18.7 2.6 -66.1
Малта 56.5 33.3 -41.1 27.6 38.1 38.0 28.9 -4.8
Нидерландия 1 703.2 2 450.4 43.9 3 252.6 4 453.3 36.9 -1 549.4 -2 002.9
Полша 1 716.8 2 098.0 22.2 2 738.5 3 572.2 30.4 -1 021.7 -1 474.2
Португалия 251.0 239.3 -4.7 240.2 231.1 -3.8 10.8 8.2
Румъния 6 864.9 9 444.9 37.6 5 784.5 7 384.8 27.7 1 080.4 2 060.1
Словакия 565.9 879.1 55.3 958.6 1 104.9 15.3 -392.7 -225.8
Словения 419.9 517.2 23.2 570.6 798.5 39.9 -150.7 -281.3
Унгария 1 249.7 1 636.8 31.0 2 805.8 3 392.1 20.9 -1 556.1 -1 755.3
Финландия 151.7 213.0 40.4 166.2 224.8 35.3 -14.5 -11.8
Франция 2 478.3 3 080.3 24.3 2 016.5 2 351.1 16.6 461.8 729.2
Хърватия 636.5 739.9 16.2 370.8 240.4 -35.2 265.7 499.5
Чехия 1 489.0 1 526.5 2.5 1 890.4 2 402.3 27.1 -401.4 -875.8
Швеция 533.0 697.6 30.9 485.1 690.6 42.4 47.9 7.0
Неуточнени 257.0 2 663.7 936.5 136.2 147.7 8.4 120.8 2 516.0
ТРЕТИ СТРАНИ 23 160.6 32 334.3 39.6 30 409.7 48 300.4 58.8 -7 249.1 -15 966.1
ОНД2 1 322.2 1 715.0 29.7 6 267.7 12 933.0 106.3 -4 945.5 -11 218.0
в това число:
Казахстан 76.0 109.9 44.6 3.8 57.5 1 413.2 72.2 52.4
Руска федерация 853.8 956.3 12.0 5 827.8 11 702.3 100.8 -4 974.0 -10 746.0
ОИСР3 9 110.8 11 327.7 24.3 9 944.4 13 980.2 40.6 -833.6 -2 652.5
в това число:
Израел 379.4 587.6 54.9 336.3 116.3 -65.4 43.1 471.3
Канада 140.6 208.0 47.9 242.9 225.6 -7.1 -102.3 -17.6
Обединено кралство4 1 257.0 1 452.0 15.5 611.7 862.6 41.0 645.3 589.4
Република Корея 423.1 258.9 -38.8 277.2 388.8 40.3 145.9 -129.9
Съединени американски щати 1 699.0 2 068.1 21.7 558.4 1 586.3 184.1 1 140.6 481.8
Турция 4 206.9 5 553.1 32.0 6 011.8 9 095.8 51.3 -1 804.9 -3 542.7
Чили 32.5 41.5 27.7 539.4 288.6 -46.5 -506.9 -247.1
Япония 106.2 149.7 41.0 400.8 458.0 14.3 -294.6 -308.3
ЕАСТ5 566.8 733.5 29.4 623.1 700.0 12.3 -56.3 33.5
в това число:
Норвегия 104.3 112.7 8.1 57.4 70.9 23.5 46.9 41.8
Швейцария 458.1 608.5 32.8 561.0 623.0 11.1 -102.9 -14.5
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 222.6 256.2 15.1 79.1 108.6 37.3 143.5 147.6
Босна и Херцеговина 180.7 192.2 6.4 58.0 53.0 -8.6 122.7 139.2
Бразилия 91.5 190.7 108.4 356.6 599.3 68.1 -265.1 -408.6
Виетнам 190.2 100.4 -47.2 190.9 335.0 75.5 -0.7 -234.6
Грузия 380.0 489.4 28.8 724.1 1 018.5 40.7 -344.1 -529.1
Египет 465.9 1 266.8 171.9 513.8 482.9 -6.0 -47.9 783.9
Индия 277.6 741.9 167.3 392.5 477.7 21.7 -114.9 264.2
Индонезия 129.2 171.3 32.6 59.7 535.7 797.3 69.5 -364.4
Иран, ислямска република 166.9 249.6 49.6 116.6 167.0 43.2 50.3 82.6
Китай 2 198.7 1 539.0 -30.0 4 148.2 6 251.4 50.7 -1 949.5 -4 712.4
Обединени арабски емирства 157.9 274.5 73.8 71.6 95.7 33.7 86.3 178.8
Перу 9.0 33.1 267.8 617.2 404.4 -34.5 -608.2 -371.3
Република Северна Македония 1 124.6 1 522.0 35.3 728.0 876.8 20.4 396.6 645.2
Република Южна Африка 165.7 472.5 185.2 78.2 230.1 194.2 87.5 242.4
Сингапур 56.3 49.5 -12.1 80.1 111.6 39.3 -23.8 -62.1
Сирийска арабска република 8.5 9.0 5.9 3.9 10.5 169.2 4.6 -1.5
Сърбия 1 453.8 2 286.6 57.3 1 498.4 1 861.0 24.2 -44.6 425.6
Тайван 74.9 115.5 54.2 332.6 486.1 46.2 -257.7 -370.6
Тунис 427.3 440.2 3.0 38.8 78.8 103.1 388.5 361.4
Украйна 793.7 2 252.6 183.8 1 634.5 3 411.8 108.7 -840.8 -1 159.2

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
3 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
4 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
5 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
13.09.2023