Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през 2019 и 2020 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2019 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2019 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2019 2020
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 58 459.4 54 779.3 -6.3 65 989.9 60 127.1 -8.9 -7 530.5 -5 347.8
ЕС2 37 386.7 35 845.3 -4.1 40 257.1 36 582.0 -9.1 -2 870.4 -736.7
Австрия 1 068.8 1 049.9 -1.8 1 645.1 1 614.2 -1.9 -576.3 -564.3
Белгия 1 664.2 1 903.8 14.4 1 256.2 1 143.5 -9.0 408.0 760.3
Германия 8 625.3 8 773.8 1.7 7 925.1 7 262.2 -8.4 700.2 1 511.6
Гърция 3 925.5 3 637.8 -7.3 3 028.8 2 965.5 -2.1 896.7 672.3
Дания 345.5 380.1 10.0 282.7 290.5 2.8 62.8 89.6
Естония 50.2 41.1 -18.1 58.7 52.3 -10.9 -8.5 -11.2
Ирландия 162.9 129.8 -20.3 356.3 362.7 1.8 -193.4 -232.9
Испания 1 589.5 1 308.8 -17.7 2 481.0 1 145.9 -53.8 -891.5 162.9
Италия 4 276.5 3 760.3 -12.1 4 907.1 4 261.8 -13.2 -630.6 -501.5
Кипър 216.5 227.7 5.2 282.1 91.0 -67.7 -65.6 136.7
Латвия 59.0 83.7 41.9 61.6 52.6 -14.6 -2.6 31.1
Литва 141.9 160.4 13.0 146.4 142.1 -2.9 -4.5 18.3
Люксембург 25.5 30.0 17.6 84.7 75.8 -10.5 -59.2 -45.8
Малта 43.5 46.9 7.8 49.3 59.8 21.3 -5.8 -12.9
Нидерландия 1 479.8 1 440.1 -2.7 2 359.4 2 382.6 1.0 -879.6 -942.5
Полша 1 263.1 1 359.6 7.6 2 243.5 2 224.1 -0.9 -980.4 -864.5
Португалия 307.8 202.6 -34.2 180.7 128.3 -29.0 127.1 74.3
Румъния 5 081.5 4 976.0 -2.1 4 712.2 4 397.3 -6.7 369.3 578.7
Словакия 589.3 526.7 -10.6 858.5 838.2 -2.4 -269.2 -311.5
Словения 481.7 359.9 -25.3 525.3 458.9 -12.6 -43.6 -99.0
Унгария 1 009.2 951.9 -5.7 2 332.8 2 346.5 0.6 -1 323.6 -1 394.6
Финландия 125.3 126.4 0.9 133.0 157.1 18.1 -7.7 -30.7
Франция 2 204.8 2 100.4 -4.7 1 978.2 1 736.1 -12.2 226.6 364.3
Хърватия 288.5 323.1 12.0 159.5 353.0 121.3 129.0 -29.9
Чехия 1 388.0 1 266.2 -8.8 1 665.0 1 596.1 -4.1 -277.0 -329.9
Швеция 513.2 483.5 -5.8 390.3 368.8 -5.5 122.9 114.7
Неуточнени 459.7 194.8 -57.6 153.6 75.1 -51.1 306.1 119.7
ТРЕТИ СТРАНИ3 21 072.7 18 934.0 -10.1 25 732.8 23 545.1 -8.5 -4 660.1 -4 611.1
ОНД4 1 460.9 1 268.2 -13.2 6 760.8 3 888.0 -42.5 -5 299.9 -2 619.8
в това число:
Казахстан 66.1 64.8 -2.0 6.3 27.4 334.9 59.8 37.4
Руска федерация 1 027.4 826.6 -19.5 6 515.0 3 674.2 -43.6 -5 487.6 -2 847.6
ОИСР5 8 329.3 7 343.5 -11.8 7 394.5 7 852.2 6.2 934.8 -508.7
в това число:
Израел 277.2 204.7 -26.2 91.1 127.1 39.5 186.1 77.6
Канада 217.9 232.3 6.6 145.0 295.0 103.4 72.9 -62.7
Обединено кралство 1 368.9 1 303.7 -4.8 900.8 763.4 -15.3 468.1 540.3
Република Корея 257.0 185.9 -27.7 290.4 262.3 -9.7 -33.4 -76.4
Съединени американски щати 1 108.4 1 105.1 -0.3 630.8 773.3 22.6 477.6 331.8
Турция 4 247.8 3 531.6 -16.9 4 299.7 4 264.5 -0.8 -51.9 -732.9
Япония 98.8 99.9 1.1 285.8 297.9 4.2 -187.0 -198.0
ЕАСТ6 463.9 447.8 -3.5 555.9 528.9 -4.9 -92.0 -81.1
в това число:
Норвегия 83.5 91.3 9.3 44.4 44.7 0.7 39.1 46.6
Швейцария 377.9 354.2 -6.3 508.1 478.0 -5.9 -130.2 -123.8
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 168.8 174.5 3.4 55.5 76.8 38.4 113.3 97.7
Босна и Херцеговина 124.7 158.3 26.9 49.6 41.2 -16.9 75.1 117.1
Бразилия 61.5 85.7 39.3 100.4 203.4 102.6 -38.9 -117.7
Виетнам 79.1 78.6 -0.6 133.0 132.6 -0.3 -53.9 -54.0
Грузия 295.9 258.9 -12.5 660.4 923.2 39.8 -364.5 -664.3
Египет 764.8 328.8 -57.0 1 459.0 659.2 -54.8 -694.2 -330.4
Индия 222.8 222.3 -0.2 328.1 283.3 -13.7 -105.3 -61.0
Индонезия 123.7 69.5 -43.8 271.2 235.8 -13.1 -147.5 -166.3
Иран, ислямска република 125.2 187.3 49.6 66.5 40.3 -39.4 58.7 147.0
Китай 1 612.7 1 806.3 12.0 2 976.2 3 057.2 2.7 -1 363.5 -1 250.9
Обединени арабски емирства 216.8 139.2 -35.8 63.1 57.6 -8.7 153.7 81.6
Перу 27.7 14.2 -48.7 92.4 539.1 483.4 -64.7 -524.9
Република Северна Македония 829.4 851.9 2.7 639.2 592.6 -7.3 190.2 259.3
Република Южна Африка 195.1 215.2 10.3 95.3 56.0 -41.2 99.8 159.2
Сингапур 196.8 39.9 -79.7 78.0 66.8 -14.4 118.8 -26.9
Сирийска арабска република 51.2 6.8 -86.7 0.5 0.8 60.0 50.7 6.0
Сърбия 1 145.2 969.2 -15.4 1 236.5 1 202.6 -2.7 -91.3 -233.4
Тайван 55.2 80.1 45.1 202.4 214.6 6.0 -147.2 -134.5
Тунис 539.3 256.3 -52.5 40.5 30.4 -24.9 498.8 225.9
Украйна 666.7 445.6 -33.2 1 048.2 1 141.2 8.9 -381.5 -695.6

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 От ЕС е изключено Обединеното кралство.
3 В трети страни е включено Обединеното кралство.
4 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
5 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Исландия, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Швейцария, Япония, Израел и Чили.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
14.09.2021