Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през 2020 и 2021 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 54 779.3 68 431.2 24.9 60 127.1 76 742.6 27.6 -5 347.8 -8 311.4
ЕС 35 845.3 45 270.6 26.3 36 582.0 46 332.9 26.7 -736.7 -1 062.3
Австрия 1 049.9 1 345.5 28.2 1 614.2 1 870.2 15.9 -564.3 -524.7
Белгия 1 903.8 2 211.3 16.2 1 143.5 1 481.3 29.5 760.3 730.0
Германия 8 773.8 10 135.1 15.5 7 262.2 9 391.5 29.3 1 511.6 743.6
Гърция 3 637.8 4 744.0 30.4 2 965.5 4 209.3 41.9 672.3 534.7
Дания 380.1 645.0 69.7 290.5 348.7 20.0 89.6 296.3
Естония 41.1 68.3 66.2 52.3 87.4 67.1 -11.2 -19.1
Ирландия 129.8 128.0 -1.4 362.7 497.6 37.2 -232.9 -369.6
Испания 1 308.8 1 860.7 42.2 1 145.9 1 448.6 26.4 162.9 412.1
Италия 3 760.3 5 128.0 36.4 4 261.8 5 059.2 18.7 -501.5 68.8
Кипър 227.7 274.5 20.6 91.0 149.6 64.4 136.7 124.9
Латвия 83.7 75.5 -9.8 52.6 62.0 17.9 31.1 13.5
Литва 160.4 170.8 6.5 142.1 176.0 23.9 18.3 -5.2
Люксембург 30.0 110.5 268.3 75.8 107.9 42.3 -45.8 2.6
Малта 46.9 56.5 20.5 59.8 27.6 -53.8 -12.9 28.9
Нидерландия 1 440.1 1 703.2 18.3 2 382.6 3 252.6 36.5 -942.5 -1 549.4
Полша 1 359.6 1 716.8 26.3 2 224.1 2 738.5 23.1 -864.5 -1 021.7
Португалия 202.6 251.0 23.9 128.3 240.2 87.2 74.3 10.8
Румъния 4 976.0 6 864.9 38.0 4 397.3 5 784.5 31.5 578.7 1 080.4
Словакия 526.7 565.9 7.4 838.2 958.6 14.4 -311.5 -392.7
Словения 359.9 419.9 16.7 458.9 570.6 24.3 -99.0 -150.7
Унгария 951.9 1 249.7 31.3 2 346.5 2 805.8 19.6 -1 394.6 -1 556.1
Финландия 126.4 151.7 20.0 157.1 166.2 5.8 -30.7 -14.5
Франция 2 100.4 2 478.3 18.0 1 736.1 2 016.5 16.2 364.3 461.8
Хърватия 323.1 636.5 97.0 353.0 370.8 5.0 -29.9 265.7
Чехия 1 266.2 1 489.0 17.6 1 596.1 1 890.4 18.4 -329.9 -401.4
Швеция 483.5 533.0 10.2 368.8 485.1 31.5 114.7 47.9
Неуточнени 194.8 257.0 31.9 75.1 136.2 81.4 119.7 120.8
ТРЕТИ СТРАНИ 18 934.0 23 160.6 22.3 23 545.1 30 409.7 29.2 -4 611.1 -7 249.1
ОНД2 1 268.2 1 322.2 4.3 3 888.0 6 267.7 61.2 -2 619.8 -4 945.5
в това число:
Казахстан 64.8 76.0 17.3 27.4 3.8 -86.1 37.4 72.2
Руска федерация 826.6 853.8 3.3 3 674.2 5 827.8 58.6 -2 847.6 -4 974.0
ОИСР3 7 343.5 9 107.6 24.0 7 852.2 9 944.2 26.6 -508.7 -836.6
в това число:
Израел 204.7 379.4 85.3 127.1 336.3 164.6 77.6 43.1
Канада 232.3 140.6 -39.5 295.0 242.9 -17.7 -62.7 -102.3
Обединено кралство4 1 303.7 1 257.0 -3.6 763.4 611.7 -19.9 540.3 645.3
Република Корея 185.9 423.1 127.6 262.3 277.2 5.7 -76.4 145.9
Съединени американски щати 1 105.1 1 699.0 53.7 773.3 558.4 -27.8 331.8 1 140.6
Турция 3 531.6 4 206.9 19.1 4 264.5 6 011.8 41.0 -732.9 -1 804.9
Чили 23.0 32.5 41.3 267.8 539.4 101.4 -244.8 -506.9
Япония 99.9 106.2 6.3 297.9 400.8 34.5 -198.0 -294.6
ЕАСТ5 447.8 566.8 26.6 528.9 623.1 17.8 -81.1 -56.3
в това число:
Норвегия 91.3 104.3 14.2 44.7 57.4 28.4 46.6 46.9
Швейцария 354.2 458.1 29.3 478.0 561.0 17.4 -123.8 -102.9
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 174.5 222.6 27.6 76.8 79.1 3.0 97.7 143.5
Босна и Херцеговина 158.3 180.7 14.2 41.2 58.0 40.8 117.1 122.7
Бразилия 85.7 91.5 6.8 203.4 356.6 75.3 -117.7 -265.1
Виетнам 78.6 190.2 142.0 132.6 190.9 44.0 -54.0 -0.7
Грузия 258.9 380.0 46.8 923.2 724.1 -21.6 -664.3 -344.1
Египет 328.8 465.9 41.7 659.2 513.8 -22.1 -330.4 -47.9
Индия 222.3 277.6 24.9 283.3 392.5 38.5 -61.0 -114.9
Индонезия 69.5 129.2 85.9 235.8 59.7 -74.7 -166.3 69.5
Иран, ислямска република 187.3 166.9 -10.9 40.3 116.6 189.3 147.0 50.3
Китай 1 806.3 2 198.7 21.7 3 057.2 4 148.2 35.7 -1 250.9 -1 949.5
Обединени арабски емирства 139.2 157.9 13.4 57.6 71.6 24.3 81.6 86.3
Перу 14.2 9.0 -36.6 539.1 617.2 14.5 -524.9 -608.2
Република Северна Македония 851.9 1 124.6 32.0 592.6 728.0 22.8 259.3 396.6
Република Южна Африка 215.2 165.7 -23.0 56.0 78.2 39.6 159.2 87.5
Сингапур 39.9 56.3 41.1 66.8 80.1 19.9 -26.9 -23.8
Сирийска арабска република 6.8 8.5 25.0 0.8 3.9 387.5 6.0 4.6
Сърбия 969.2 1 453.8 50.0 1 202.6 1 498.4 24.6 -233.4 -44.6
Тайван 80.1 74.9 -6.5 214.6 332.6 55.0 -134.5 -257.7
Тунис 256.3 427.3 66.7 30.4 38.8 27.6 225.9 388.5
Украйна 445.6 793.7 78.1 1 141.2 1 634.5 43.2 -695.6 -840.8

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
3 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
4 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
5 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
14.09.2022