Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - юли 2021 и 20222 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 13 008.3 17 772.2 36.6 16 537.3 27 696.4 67.5 -3 529.0 -9 924.2
в това число:
Албания 120.1 149.3 24.3 41.9 64.9 54.9 78.2 84.4
Босна и Херцеговина 106.3 114.7 7.9 30.9 27.9 -9.7 75.4 86.8
Бразилия 52.4 156.9 199.4 219.0 336.3 53.6 -166.6 -179.4
Виетнам 60.8 51.8 -14.8 114.9 182.8 59.1 -54.1 -131.0
Гибралтар 183.0 665.9 263.9 0.0 0.3 x 183.0 665.6
Грузия 197.0 286.8 45.6 368.2 609.0 65.4 -171.2 -322.2
Египет 325.5 632.3 94.3 256.6 272.2 6.1 68.9 360.1
Израел 216.1 435.7 101.6 232.4 69.7 -70.0 -16.3 366.0
Индия 145.4 289.0 98.8 224.2 317.6 41.7 -78.8 -28.6
Индонезия 55.6 29.5 -46.9 37.0 210.3 468.4 18.6 -180.8
Иран, ислямска република 103.9 147.3 41.8 50.0 105.5 111.0 53.9 41.8
Казахстан 33.9 39.6 16.8 2.9 16.9 482.8 31.0 22.7
Канада 74.9 104.1 39.0 210.4 125.2 -40.5 -135.5 -21.1
Китай 1 298.4 733.7 -43.5 2 214.2 3 436.6 55.2 -915.8 -2 702.9
Либия 165.0 226.6 37.3 2.9 13.4 362.1 162.1 213.2
Мароко 145.8 106.4 -27.0 112.4 83.8 -25.4 33.4 22.6
Намибия 108.9 112.5 3.3 0.0 1.0 x 108.9 111.5
Норвегия 61.3 62.8 2.4 32.5 42.8 31.7 28.8 20.0
Обединени арабски емирства 92.6 126.5 36.6 43.8 46.2 5.5 48.8 80.3
Обединено кралство3 716.5 861.1 20.2 327.6 415.4 26.8 388.9 445.7
Перу 5.0 13.9 178.0 438.3 331.7 -24.3 -433.3 -317.8
Република Корея 179.0 149.6 -16.4 154.9 221.3 42.9 24.1 -71.7
Република Северна Македония 549.4 891.7 62.3 404.8 524.6 29.6 144.6 367.1
Република Южна Африка 42.3 254.0 500.5 56.7 45.4 -19.9 -14.4 208.6
Руска федерация 471.7 485.7 3.0 2 972.4 7 085.4 138.4 -2 500.7 -6 599.7
Сингапур 41.5 27.1 -34.7 48.9 61.8 26.4 -7.4 -34.7
Сирийска арабска република 3.8 3.5 -7.9 3.7 8.2 121.6 0.1 -4.7
Съединени американски щати 910.5 1 059.7 16.4 272.0 710.7 161.3 638.5 349.0
Сърбия 743.9 1 317.4 77.1 799.8 1 030.0 28.8 -55.9 287.4
Тайван 40.9 44.5 8.8 193.3 288.3 49.1 -152.4 -243.8
Тунис 268.7 309.2 15.1 21.2 59.8 182.1 247.5 249.4
Турция 2 472.6 3 259.7 31.8 3 076.0 5 351.6 74.0 -603.4 -2 091.9
Украйна 430.3 954.8 121.9 855.7 1 916.8 124.0 -425.4 -962.0
Чили 17.6 18.5 5.1 438.2 175.3 -60.0 -420.6 -156.8
Швейцария 268.6 325.5 21.2 315.2 356.4 13.1 -46.6 -30.9
Япония 60.3 80.6 33.7 222.5 243.9 9.6 -162.2 -163.3

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 14.09.2022 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - юни 2021 и 20222 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 32 437.9 46 222.2 42.5 35 732.9 51 899.1 45.2 -3 295.0 -5 676.9
ЕС 21 460.7 31 034.6 44.6 21 599.1 28 758.2 33.1 -138.4 2 276.4
Австрия 640.7 874.1 36.4 886.7 1 116.9 26.0 -246.0 -242.8
Белгия 1 143.7 869.4 -24.0 699.6 948.8 35.6 444.1 -79.4
Германия 5 175.9 6 837.1 32.1 4 450.2 5 412.3 21.6 725.7 1 424.8
Гърция 2 090.6 3 100.3 48.3 1 769.7 3 061.5 73.0 320.9 38.8
Дания 245.5 450.7 83.6 161.6 202.1 25.1 83.9 248.6
Естония 29.9 54.5 82.3 50.5 40.9 -19.0 -20.6 13.6
Ирландия 61.4 97.4 58.6 249.7 224.4 -10.1 -188.3 -127.0
Испания 853.2 1 372.6 60.9 709.6 861.6 21.4 143.6 511.0
Италия 2 459.9 3 704.8 50.6 2 384.3 3 072.4 28.9 75.6 632.4
Кипър 127.5 200.8 57.5 40.2 43.4 8.0 87.3 157.4
Латвия 35.1 39.2 11.7 27.2 68.4 151.5 7.9 -29.2
Литва 80.0 103.4 29.3 82.4 112.7 36.8 -2.4 -9.3
Люксембург 27.8 131.9 374.5 53.1 97.5 83.6 -25.3 34.4
Малта 24.7 16.7 -32.4 10.6 19.8 86.8 14.1 -3.1
Нидерландия 812.9 1 224.0 50.6 1 434.1 2 139.2 49.2 -621.2 -915.2
Полша 812.2 1 067.6 31.4 1 285.5 1 692.4 31.7 -473.3 -624.8
Португалия 110.3 148.9 35.0 105.4 117.5 11.5 4.9 31.4
Румъния 3 037.0 4 546.2 49.7 2 499.7 3 976.9 59.1 537.3 569.3
Словакия 253.4 432.7 70.8 478.6 562.6 17.6 -225.2 -129.9
Словения 183.6 598.5 226.0 272.9 379.1 38.9 -89.3 219.4
Унгария 577.1 848.5 47.0 1 406.6 1 673.0 18.9 -829.5 -824.5
Финландия 73.2 104.7 43.0 74.4 101.7 36.7 -1.2 3.0
Франция 1 196.6 1 628.8 36.1 996.4 1 182.2 18.6 200.2 446.6
Хърватия 311.0 452.7 45.6 252.9 137.0 -45.8 58.1 315.7
Чехия 729.6 850.7 16.6 957.3 1 139.2 19.0 -227.7 -288.5
Швеция 267.1 329.9 23.5 214.0 306.0 43.0 53.1 23.9
Неуточнени 100.8 948.5 841.0 45.9 68.7 49.7 54.9 879.8
ТРЕТИ СТРАНИ 10 977.2 15 187.6 38.4 14 133.8 23 140.9 63.7 -3 156.6 -7 953.3
ОНД3 586.4 676.4 15.3 2 582.3 6 396.3 147.7 -1 995.9 -5 719.9
в това число:
Казахстан 29.3 29.4 0.3 2.6 11.3 334.6 26.7 18.1
Руска федерация 389.9 395.6 1.5 2 430.8 6 012.1 147.3 -2 040.9 -5 616.5
ОИСР4 4 352.6 5 651.0 29.8 4 857.4 6 614.2 36.2 -504.8 -963.2
в това число:
Израел 151.0 389.1 157.7 222.9 55.9 -74.9 -71.9 333.2
Канада 63.3 86.9 37.3 204.0 117.8 -42.3 -140.7 -30.9
Обединено кралство5 614.0 749.8 22.1 281.1 355.5 26.5 332.9 394.3
Република Корея 102.7 108.1 5.3 124.6 194.6 56.2 -21.9 -86.5
Съединени американски щати 764.7 924.3 20.9 237.7 497.1 109.1 527.0 427.2
Турция 2 169.5 2 855.3 31.6 2 606.7 4 566.7 75.2 -437.2 -1 711.4
Чили 15.0 17.2 14.7 393.1 172.5 -56.1 -378.1 -155.3
Япония 52.1 68.5 31.5 194.8 210.6 8.1 -142.7 -142.1
ЕАСТ6 281.0 333.9 18.8 307.0 332.7 8.4 -26.0 1.2
в това число:
Норвегия 52.1 54.8 5.2 29.9 33.5 12.0 22.2 21.3
Швейцария 226.8 274.6 21.1 273.2 294.6 7.8 -46.4 -20.0
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 98.5 128.7 30.7 37.0 47.5 28.4 61.5 81.2
Босна и Херцеговина 90.1 100.3 11.3 24.4 23.3 -4.5 65.7 77.0
Бразилия 42.6 151.4 255.4 215.7 211.0 -2.2 -173.1 -59.6
Виетнам 50.9 43.6 -14.3 89.6 149.3 66.6 -38.7 -105.7
Грузия 136.8 255.7 86.9 348.1 517.0 48.5 -211.3 -261.3
Египет 275.8 496.0 79.8 250.0 207.0 -17.2 25.8 289.0
Индия 128.4 209.6 63.2 179.1 280.2 56.4 -50.7 -70.6
Индонезия 53.5 24.3 -54.6 29.2 200.6 587.0 24.3 -176.3
Иран, ислямска република 84.2 134.2 59.4 41.2 88.4 114.6 43.0 45.8
Китай 1 134.8 658.1 -42.0 1 837.6 2 920.6 58.9 -702.8 -2 262.5
Обединени арабски емирства 76.2 110.4 44.9 38.4 40.0 4.2 37.8 70.4
Перу 4.3 12.9 200.0 437.4 331.5 -24.2 -433.1 -318.6
Република Северна Македония 459.6 764.2 66.3 327.0 448.5 37.2 132.6 315.7
Република Южна Африка 36.7 243.3 562.9 52.8 43.2 -18.2 -16.1 200.1
Сингапур 38.5 23.8 -38.2 43.1 54.4 26.2 -4.6 -30.6
Сирийска арабска република 3.7 2.8 -24.3 3.7 3.9 5.4 0.0 -1.1
Сърбия 609.0 1 106.1 81.6 666.8 873.3 31.0 -57.8 232.8
Тайван 33.9 38.8 14.5 145.7 242.1 66.2 -111.8 -203.3
Тунис 217.8 259.8 19.3 17.7 58.7 231.6 200.1 201.1
Украйна 339.2 636.9 87.8 713.1 1 495.7 109.7 -373.9 -858.8

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 14.09.2022 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
14.09.2022