Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - септември 2021 и 20222 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 17 189.3 22 812.5 32.7 21 748.3 36 109.4 66.0 -4 559.0 -13 296.9
в това число:
Албания 159.2 192.0 20.6 53.7 74.2 38.2 105.5 117.8
Босна и Херцеговина 135.9 146.8 8.0 41.6 36.0 -13.5 94.3 110.8
Бразилия 69.4 167.1 140.8 227.7 448.5 97.0 -158.3 -281.4
Виетнам 152.9 68.6 -55.1 150.1 236.0 57.2 2.8 -167.4
Гибралтар 229.3 665.9 190.4 0.0 0.3 x 229.3 665.6
Грузия 286.0 378.7 32.4 465.6 795.8 70.9 -179.6 -417.1
Египет 389.6 807.7 107.3 433.8 405.3 -6.6 -44.2 402.4
Израел 316.1 473.1 49.7 308.7 88.1 -71.5 7.4 385.0
Индия 184.4 366.2 98.6 286.4 388.7 35.7 -102.0 -22.5
Индонезия 117.8 146.6 24.4 45.3 283.5 525.8 72.5 -136.9
Иран, ислямска република 128.8 188.6 46.4 75.4 130.8 73.5 53.4 57.8
Казахстан 40.9 61.5 50.4 3.5 21.9 525.7 37.4 39.6
Канада 98.5 129.8 31.8 223.9 198.6 -11.3 -125.4 -68.8
Китай 1 661.9 994.9 -40.1 3 007.3 4 648.1 54.6 -1 345.4 -3 653.2
Либия 192.4 286.5 48.9 13.6 34.0 150.0 178.8 252.5
Мароко 163.9 136.1 -17.0 132.8 115.5 -13.0 31.1 20.6
Намибия 140.3 151.8 8.2 0.0 1.0 x 140.3 150.8
Норвегия 80.1 84.6 5.6 42.9 57.8 34.7 37.2 26.8
Обединени арабски емирства 119.7 162.4 35.7 52.9 60.2 13.8 66.8 102.2
Обединено кралство3 914.7 1 082.0 18.3 435.2 534.4 22.8 479.5 547.6
Перу 7.0 16.4 134.3 438.9 375.3 -14.5 -431.9 -358.9
Република Корея 337.3 167.9 -50.2 203.4 286.5 40.9 133.9 -118.6
Република Северна Македония 771.1 1 118.1 45.0 535.5 663.0 23.8 235.6 455.1
Република Южна Африка 129.8 341.3 162.9 68.9 175.1 154.1 60.9 166.2
Руска федерация 604.7 660.1 9.2 4 094.1 8 984.7 119.5 -3 489.4 -8 324.6
Сингапур 47.5 34.3 -27.8 62.0 83.7 35.0 -14.5 -49.4
Сирийска арабска република 7.8 4.1 -47.4 3.8 10.2 168.4 4.0 -6.1
Съединени американски щати 1 177.7 1 336.3 13.5 405.8 1 171.5 188.7 771.9 164.8
Сърбия 997.3 1 701.5 70.6 1 057.0 1 336.2 26.4 -59.7 365.3
Тайван 54.7 55.8 2.0 239.9 360.8 50.4 -185.2 -305.0
Тунис 380.4 385.2 1.3 29.7 73.4 147.1 350.7 311.8
Турция 3 177.3 4 070.4 28.1 4 096.8 6 679.6 63.0 -919.5 -2 609.2
Украйна 609.0 1 422.6 133.6 1 171.6 2 433.2 107.7 -562.6 -1 010.6
Чили 22.9 21.0 -8.3 440.1 282.4 -35.8 -417.2 -261.4
Швейцария 342.2 436.2 27.5 405.5 460.8 13.6 -63.3 -24.6
Япония 79.2 105.7 33.5 284.3 321.2 13.0 -205.1 -215.5

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 10.11.2022 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - август 2021 и 20222 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 43 905.1 62 157.8 41.6 48 339.3 70 184.0 45.2 -4 434.2 -8 026.2
ЕС 28 827.6 41 678.4 44.6 29 024.7 38 688.2 33.3 -197.1 2 990.2
Австрия 853.1 1 162.9 36.3 1 202.5 1 515.0 26.0 -349.4 -352.1
Белгия 1 309.0 1 581.2 20.8 915.7 1 250.5 36.6 393.3 330.7
Германия 6 844.8 8 900.0 30.0 6 057.4 7 387.5 22.0 787.4 1 512.5
Гърция 2 833.7 4 103.7 44.8 2 353.8 4 277.5 81.7 479.9 -173.8
Дания 351.4 695.0 97.8 224.1 282.8 26.2 127.3 412.2
Естония 42.0 76.2 81.4 63.0 53.8 -14.6 -21.0 22.4
Ирландия 79.4 132.9 67.4 335.6 293.2 -12.6 -256.2 -160.3
Испания 1 220.6 1 836.2 50.4 931.1 1 264.6 35.8 289.5 571.6
Италия 3 256.0 4 776.9 46.7 3 163.5 4 049.0 28.0 92.5 727.9
Кипър 175.7 270.7 54.1 121.9 74.4 -39.0 53.8 196.3
Латвия 49.7 57.9 16.5 38.7 81.2 109.8 11.0 -23.3
Литва 107.3 155.6 45.0 112.6 152.5 35.4 -5.3 3.1
Люксембург 34.8 188.3 441.1 69.1 137.6 99.1 -34.3 50.7
Малта 28.7 23.8 -17.1 18.3 27.6 50.8 10.4 -3.8
Нидерландия 1 109.7 1 576.4 42.1 1 960.0 3 018.4 54.0 -850.3 -1 442.0
Полша 1 096.5 1 391.4 26.9 1 730.0 2 255.4 30.4 -633.5 -864.0
Португалия 160.4 178.1 11.0 148.2 149.6 0.9 12.2 28.5
Румъния 4 299.0 6 230.6 44.9 3 464.7 5 070.3 46.3 834.3 1 160.3
Словакия 350.6 568.0 62.0 631.9 722.1 14.3 -281.3 -154.1
Словения 256.4 895.0 249.1 356.1 505.3 41.9 -99.7 389.7
Унгария 813.6 1 106.8 36.0 1 834.7 2 233.5 21.7 -1 021.1 -1 126.7
Финландия 93.5 144.0 54.0 106.3 130.0 22.3 -12.8 14.0
Франция 1 573.2 2 107.8 34.0 1 311.0 1 525.6 16.4 262.2 582.2
Хърватия 424.2 550.1 29.7 290.5 175.8 -39.5 133.7 374.3
Чехия 947.9 1 089.3 14.9 1 227.2 1 549.2 26.2 -279.3 -459.9
Швеция 350.3 438.7 25.2 290.5 420.4 44.7 59.8 18.3
Неуточнени 166.1 1 440.9 767.5 66.3 85.4 28.8 99.8 1 355.5
ТРЕТИ СТРАНИ 15 077.5 20 479.4 35.8 19 314.6 31 495.8 63.1 -4 237.1 -11 016.4
ОНД3 811.2 980.3 20.8 3 786.8 8 751.9 131.1 -2 975.6 -7 771.6
в това число:
Казахстан 37.2 50.9 36.8 3.4 21.6 535.3 33.8 29.3
Руска федерация 527.6 570.6 8.2 3 569.7 8 078.5 126.3 -3 042.1 -7 507.9
ОИСР4 5 911.5 7 211.8 22.0 6 440.6 8 842.1 37.3 -529.1 -1 630.3
в това число:
Израел 246.9 457.8 85.4 302.2 78.0 -74.2 -55.3 379.8
Канада 85.1 118.9 39.7 215.9 141.1 -34.6 -130.8 -22.2
Обединено кралство5 808.5 967.6 19.7 374.8 473.6 26.4 433.7 494.0
Република Корея 258.3 157.5 -39.0 176.6 256.0 45.0 81.7 -98.5
Съединени американски щати 1 028.2 1 178.8 14.6 374.6 793.3 111.8 653.6 385.5
Турция 2 821.1 3 601.0 27.6 3 607.0 6 020.0 66.9 -785.9 -2 419.0
Чили 21.1 19.3 -8.5 439.9 198.9 -54.8 -418.8 -179.6
Япония 69.8 93.0 33.2 251.3 277.9 10.6 -181.5 -184.9
ЕАСТ6 381.3 460.9 20.9 399.9 457.2 14.3 -18.6 3.7
в това число:
Норвегия 72.3 71.3 -1.4 37.9 45.4 19.8 34.4 25.9
Швейцария 306.3 382.5 24.9 357.5 406.9 13.8 -51.2 -24.4
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 138.9 170.4 22.7 46.6 68.6 47.2 92.3 101.8
Босна и Херцеговина 121.3 129.7 6.9 35.9 32.1 -10.6 85.4 97.6
Бразилия 61.2 163.4 167.0 223.3 341.2 52.8 -162.1 -177.8
Виетнам 120.6 60.8 -49.6 130.9 207.6 58.6 -10.3 -146.8
Грузия 251.0 334.9 33.4 436.0 725.4 66.4 -185.0 -390.5
Египет 351.7 743.4 111.4 405.3 347.8 -14.2 -53.6 395.6
Индия 164.6 347.8 111.3 258.3 358.2 38.7 -93.7 -10.4
Индонезия 86.3 144.2 67.1 40.2 218.1 442.5 46.1 -73.9
Иран, ислямска република 119.3 167.3 40.2 63.8 121.8 90.9 55.5 45.5
Китай 1 522.6 817.2 -46.3 2 617.4 4 046.7 54.6 -1 094.8 -3 229.5
Обединени арабски емирства 103.2 143.4 39.0 49.9 53.3 6.8 53.3 90.1
Перу 5.7 14.9 161.4 438.3 332.3 -24.2 -432.6 -317.4
Република Северна Македония 666.8 1 002.9 50.4 463.4 593.2 28.0 203.4 409.7
Република Южна Африка 83.4 334.5 301.1 66.6 59.8 -10.2 16.8 274.7
Сингапур 44.5 31.1 -30.1 54.9 70.0 27.5 -10.4 -38.9
Сирийска арабска република 6.7 3.9 -41.8 3.8 10.1 165.8 2.9 -6.2
Сърбия 859.3 1 518.2 76.7 932.8 1 183.6 26.9 -73.5 334.6
Тайван 49.4 52.4 6.1 213.9 320.0 49.6 -164.5 -267.6
Тунис 315.7 347.7 10.1 27.4 68.7 150.7 288.3 279.0
Украйна 517.6 1 196.1 131.1 1 030.9 2 175.7 111.0 -513.3 -979.6

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 10.11.2022 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
10.11.2022