Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Достъпът ще бъде възстановен на 01.10.2021 г. в 10:00 часа.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - юли 2020 и 20212 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2020
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 10 831.8 12 708.3 17.3 13 178.2 16 481.7 25.1 -2 346.4 -3 773.4
в това число:
Албания 96.7 123.9 28.1 30.9 42.2 36.6 65.8 81.7
Босна и Херцеговина 100.0 106.3 6.3 26.9 30.9 14.9 73.1 75.4
Бразилия 57.6 43.4 -24.7 30.6 219.8 618.3 27.0 -176.4
Виетнам 45.2 58.6 29.6 80.0 114.9 43.6 -34.8 -56.3
Гибралтар 173.1 183.0 5.7 0.1 0.0 x 173.0 183.0
Грузия 136.7 196.8 44.0 516.8 368.3 -28.7 -380.1 -171.5
Египет 193.5 307.1 58.7 451.2 253.2 -43.9 -257.7 53.9
Израел 135.5 205.6 51.7 52.1 232.3 345.9 83.4 -26.7
Индия 108.1 139.2 28.8 167.9 224.2 33.5 -59.8 -85.0
Индонезия 38.5 52.7 36.9 128.1 37.0 -71.1 -89.6 15.7
Иран, ислямска република 142.9 103.7 -27.4 22.2 50.0 125.2 120.7 53.7
Казахстан 36.7 33.9 -7.6 11.9 2.9 -75.6 24.8 31.0
Канада 169.2 69.7 -58.8 220.0 205.7 -6.5 -50.8 -136.0
Китай 1 028.3 1 279.3 24.4 1 735.7 2 207.0 27.2 -707.4 -927.7
Либия 110.9 164.3 48.2 0.0 2.9 x 110.9 161.4
Мароко 115.0 144.3 25.5 56.2 112.4 100.0 58.8 31.9
Намибия 152.1 108.9 -28.4 0.0 0.0 x 152.1 108.9
Норвегия 55.0 60.8 10.5 27.1 32.5 19.9 27.9 28.3
Обединени арабски емирства 77.2 89.5 15.9 29.8 43.8 47.0 47.4 45.7
Обединено кралство3 730.7 701.3 -4.0 369.7 327.6 -11.4 361.0 373.7
Перу 9.9 4.9 -50.5 395.8 422.6 6.8 -385.9 -417.7
Република Корея 76.2 162.2 112.9 146.3 154.9 5.9 -70.1 7.3
Република Северна Македония 398.1 553.4 39.0 314.4 402.5 28.0 83.7 150.9
Република Южна Африка 154.6 38.4 -75.2 32.4 56.6 74.7 122.2 -18.2
Руска федерация 474.0 466.1 -1.7 2 292.3 2 974.1 29.7 -1 818.3 -2 508.0
Сингапур 28.6 32.2 12.6 39.2 48.9 24.7 -10.6 -16.7
Сирийска арабска република 3.8 3.8 0.0 0.4 3.7 825.0 3.4 0.1
Съединени американски щати 621.4 821.3 32.2 415.5 272.0 -34.5 205.9 549.3
Сърбия 543.3 743.5 36.8 698.7 799.6 14.4 -155.4 -56.1
Тайван 52.1 35.4 -32.1 114.1 193.3 69.4 -62.0 -157.9
Тунис 129.3 267.9 107.2 17.2 21.2 23.3 112.1 246.7
Турция 2 024.2 2 450.7 21.1 2 286.1 3 075.2 34.5 -261.9 -624.5
Украйна 240.8 427.2 77.4 569.2 855.7 50.3 -328.4 -428.5
Швейцария 212.7 267.9 26.0 285.9 315.2 10.2 -73.2 -47.3
Япония 61.9 59.5 -3.9 158.9 222.7 40.2 -97.0 -163.2

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 14.09.2021 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - юни 2020 и 20212 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2020 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2020
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 26 494.2 32 190.0 21.5 28 460.8 35 673.0 25.3 -1 966.6 -3 483.0
ЕС 17 228.9 21 426.2 24.4 17 270.7 21 601.5 25.1 -41.8 -175.3
Австрия 524.7 673.2 28.3 776.6 928.1 19.5 -251.9 -254.9
Белгия 984.1 1 123.5 14.2 501.0 699.2 39.6 483.1 424.3
Германия 4 271.0 5 154.3 20.7 3 471.0 4 431.8 27.7 800.0 722.5
Гърция 1 737.1 2 063.3 18.8 1 500.3 1 734.7 15.6 236.8 328.6
Дания 206.3 245.5 19.0 146.4 162.1 10.7 59.9 83.4
Естония 19.8 29.9 51.0 24.6 50.5 105.3 -4.8 -20.6
Ирландия 66.3 61.4 -7.4 173.6 249.6 43.8 -107.3 -188.2
Испания 577.6 854.0 47.9 519.4 709.5 36.6 58.2 144.5
Италия 1 772.6 2 460.6 38.8 2 007.8 2 386.3 18.9 -235.2 74.3
Кипър 106.6 127.2 19.3 19.6 41.3 110.7 87.0 85.9
Латвия 39.9 35.1 -12.0 18.8 27.2 44.7 21.1 7.9
Литва 70.0 80.1 14.4 67.4 83.0 23.1 2.6 -2.9
Люксембург 16.5 27.8 68.5 32.9 53.1 61.4 -16.4 -25.3
Малта 21.6 24.7 14.4 23.1 10.6 -54.1 -1.5 14.1
Нидерландия 691.4 812.9 17.6 1 144.6 1 440.2 25.8 -453.2 -627.3
Полша 627.0 812.5 29.6 1 013.9 1 286.6 26.9 -386.9 -474.1
Португалия 93.3 109.3 17.1 55.5 106.2 91.4 37.8 3.1
Румъния 2 319.3 3 035.8 30.9 2 084.8 2 503.8 20.1 234.5 532.0
Словакия 282.8 253.4 -10.4 394.8 478.5 21.2 -112.0 -225.1
Словения 164.3 183.5 11.7 214.4 273.1 27.4 -50.1 -89.6
Унгария 449.3 576.9 28.4 1 116.6 1 406.8 26.0 -667.3 -829.9
Финландия 63.3 73.2 15.6 84.3 74.4 -11.7 -21.0 -1.2
Франция 1 079.7 1 197.4 10.9 845.4 995.2 17.7 234.3 202.2
Хърватия 144.1 311.1 115.9 94.6 251.9 166.3 49.5 59.2
Чехия 549.3 729.6 32.8 728.1 957.3 31.5 -178.8 -227.7
Швеция 242.1 267.3 10.4 184.8 214.0 15.8 57.3 53.3
Неуточнени 108.9 102.7 -5.7 26.4 46.5 76.1 82.5 56.2
ТРЕТИ СТРАНИ 9 265.3 10 763.8 16.2 11 190.1 14 071.5 25.7 -1 924.8 -3 307.7
ОНД3 621.4 582.9 -6.2 2 124.0 2 578.8 21.4 -1 502.6 -1 995.9
в това число:
Казахстан 32.3 29.3 -9.3 8.9 2.6 -70.8 23.4 26.7
Руска федерация 415.9 387.5 -6.8 2 028.4 2 427.3 19.7 -1 612.5 -2 039.8
ОИСР4 3 675.0 4 232.3 15.2 3 449.6 4 834.1 40.1 225.4 -601.8
в това число:
Израел 120.7 144.4 19.6 44.4 222.9 402.0 76.3 -78.5
Канада 160.1 60.1 -62.5 85.1 199.3 134.2 75.0 -139.2
Обединено кралство5 616.1 600.9 -2.5 318.9 281.0 -11.9 297.2 319.9
Република Корея 63.8 88.7 39.0 126.2 124.6 -1.3 -62.4 -35.9
Съединени американски щати 527.2 710.6 34.8 351.6 237.7 -32.4 175.6 472.9
Турция 1 782.4 2 153.1 20.8 1 892.2 2 606.0 37.7 -109.8 -452.9
Япония 53.2 51.5 -3.2 136.6 195.0 42.8 -83.4 -143.5
ЕАСТ6 227.4 280.2 23.2 264.8 307.0 15.9 -37.4 -26.8
в това число:
Норвегия 47.6 52.0 9.2 25.0 29.9 19.6 22.6 22.1
Швейцария 178.7 226.1 26.5 234.3 273.1 16.6 -55.6 -47.0
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 80.5 98.5 22.4 23.6 37.3 58.1 56.9 61.2
Босна и Херцеговина 83.8 90.1 7.5 22.5 24.4 8.4 61.3 65.7
Бразилия 27.1 38.3 41.3 26.9 216.5 704.8 0.2 -178.2
Виетнам 40.3 49.9 23.8 69.1 89.6 29.7 -28.8 -39.7
Грузия 111.7 136.7 22.4 438.6 348.1 -20.6 -326.9 -211.4
Египет 174.1 260.5 49.6 437.0 246.6 -43.6 -262.9 13.9
Индия 93.0 123.6 32.9 139.1 179.1 28.8 -46.1 -55.5
Индонезия 34.8 51.1 46.8 121.6 29.3 -75.9 -86.8 21.8
Иран, ислямска република 133.1 84.2 -36.7 18.9 41.2 118.0 114.2 43.0
Китай 847.3 1 118.0 31.9 1 460.6 1 830.6 25.3 -613.3 -712.6
Обединени арабски емирства 68.4 74.3 8.6 25.1 38.4 53.0 43.3 35.9
Перу 9.3 4.3 -53.8 292.7 421.7 44.1 -283.4 -417.4
Република Северна Македония 329.6 463.6 40.7 273.1 325.5 19.2 56.5 138.1
Република Южна Африка 111.2 34.1 -69.3 27.5 52.7 91.6 83.7 -18.6
Сингапур 26.4 29.1 10.2 34.4 43.1 25.3 -8.0 -14.0
Сирийска арабска република 3.5 3.7 5.7 0.3 3.7 1 133.3 3.2 0.0
Сърбия 443.8 608.7 37.2 590.8 666.6 12.8 -147.0 -57.9
Тайван 44.3 30.3 -31.6 98.1 145.7 48.5 -53.8 -115.4
Тунис 126.7 217.4 71.6 14.0 17.7 26.4 112.7 199.7
Украйна 202.7 336.2 65.9 499.3 713.1 42.8 -296.6 -376.9

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 14.09.2021 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Исландия, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Швейцария, Япония, Израел и Чили.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
14.09.2021