Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - март 20212 и 20222 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 5 270.6 6 761.7 28.3 6 610.4 10 447.0 58.0 -1 339.8 -3 685.3
в това число:
Албания 44.1 58.3 32.2 15.7 25.0 59.2 28.4 33.3
Босна и Херцеговина 42.1 55.0 30.6 12.0 13.3 10.8 30.1 41.7
Бразилия 19.6 88.1 349.5 93.6 75.7 -19.1 -74.0 12.4
Виетнам 26.1 14.3 -45.2 41.0 54.3 32.4 -14.9 -40.0
Гибралтар 83.2 217.6 161.5 0.0 0.0 x 83.2 217.6
Грузия 60.5 169.8 180.7 201.1 258.6 28.6 -140.6 -88.8
Египет 107.4 296.3 175.9 59.4 99.6 67.7 48.0 196.7
Израел 70.8 69.3 -2.1 140.0 26.7 -80.9 -69.2 42.6
Индия 56.4 100.5 78.2 80.5 108.8 35.2 -24.1 -8.3
Индонезия 9.3 10.9 17.2 16.2 16.3 0.6 -6.9 -5.4
Иран, ислямска република 41.8 72.0 72.2 14.1 34.7 146.1 27.7 37.3
Казахстан 12.9 12.9 0.0 2.2 0.9 -59.1 10.7 12.0
Канада 30.2 36.4 20.5 73.1 83.0 13.5 -42.9 -46.6
Китай 542.1 407.5 -24.8 935.2 1 390.6 48.7 -393.1 -983.1
Либия 151.6 40.5 -73.3 0.0 13.4 x 151.6 27.1
Мароко 55.5 45.1 -18.7 20.9 13.1 -37.3 34.6 32.0
Намибия 30.7 0.4 -98.7 - 0.0 x 30.7 0.4
Норвегия 30.0 28.0 -6.7 17.5 18.0 2.9 12.5 10.0
Обединени арабски емирства 43.8 58.6 33.8 20.0 17.4 -13.0 23.8 41.2
Обединено кралство3 286.7 375.5 31.0 128.8 158.3 22.9 157.9 217.2
Перу 1.9 3.5 84.2 184.0 161.3 -12.3 -182.1 -157.8
Република Корея 36.3 50.5 39.1 60.0 84.3 40.5 -23.7 -33.8
Република Северна Македония 217.1 384.6 77.2 135.5 201.8 48.9 81.6 182.8
Република Южна Африка 18.3 177.5 869.9 9.7 27.4 182.5 8.6 150.1
Руска федерация 182.4 176.3 -3.3 1 115.3 3 007.1 169.6 -932.9 -2 830.8
Сингапур 8.3 11.3 36.1 20.5 27.3 33.2 -12.2 -16.0
Сирийска арабска република 2.8 2.2 -21.4 0.6 3.8 533.3 2.2 -1.6
Съединени американски щати 345.9 389.5 12.6 111.4 164.9 48.0 234.5 224.6
Сърбия 276.0 544.3 97.2 320.5 431.0 34.5 -44.5 113.3
Тайван 18.0 14.7 -18.3 76.3 106.2 39.2 -58.3 -91.5
Тунис 121.9 92.7 -24.0 7.0 45.2 545.7 114.9 47.5
Турция 1 079.2 1 284.5 19.0 1 241.0 1 891.8 52.4 -161.8 -607.3
Украйна 123.7 176.5 42.7 314.1 490.1 56.0 -190.4 -313.6
Чили 9.1 7.4 -18.7 239.5 126.2 -47.3 -230.4 -118.8
Швейцария 112.4 128.9 14.7 126.2 143.8 13.9 -13.8 -14.9
Япония 24.7 35.2 42.5 112.5 105.3 -6.4 -87.8 -70.1

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 12.05.2022 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
"-" - няма случай.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - февруари 20212 и 20222 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 9 823.9 12 875.7 31.1 10 485.4 15 339.1 46.3 -661.5 -2 463.4
ЕС 6 629.8 8 598.5 29.7 6 565.9 8 546.4 30.2 63.9 52.1
Австрия 200.1 248.4 24.1 278.0 336.2 20.9 -77.9 -87.8
Белгия 494.6 279.1 -43.6 248.9 247.5 -0.6 245.7 31.6
Германия 1 635.8 1 984.8 21.3 1 297.3 1 579.0 21.7 338.5 405.8
Гърция 605.9 788.3 30.1 466.6 834.9 78.9 139.3 -46.6
Дания 70.6 143.4 103.1 49.8 60.4 21.3 20.8 83.0
Естония 8.5 13.9 63.5 9.7 11.7 20.6 -1.2 2.2
Ирландия 18.6 25.7 38.2 82.3 94.0 14.2 -63.7 -68.3
Испания 223.0 293.3 31.5 176.2 299.7 70.1 46.8 -6.4
Италия 772.9 1 051.6 36.1 681.6 852.7 25.1 91.3 198.9
Кипър 37.0 55.4 49.7 9.0 12.7 41.1 28.0 42.7
Латвия 10.2 9.3 -8.8 9.8 11.3 15.3 0.4 -2.0
Литва 25.2 32.4 28.6 19.8 29.5 49.0 5.4 2.9
Люксембург 10.6 39.4 271.7 18.1 32.3 78.5 -7.5 7.1
Малта 8.3 4.6 -44.6 2.6 4.5 73.1 5.7 0.1
Нидерландия 248.6 368.4 48.2 429.8 659.0 53.3 -181.2 -290.6
Полша 250.7 319.5 27.4 384.4 502.1 30.6 -133.7 -182.6
Португалия 42.0 27.5 -34.5 27.8 27.8 0.0 14.2 -0.3
Румъния 825.8 1 314.0 59.1 767.5 1 281.7 67.0 58.3 32.3
Словакия 81.4 124.1 52.5 155.1 167.9 8.3 -73.7 -43.8
Словения 50.8 137.7 171.1 74.5 116.5 56.4 -23.7 21.2
Унгария 166.7 241.2 44.7 477.4 533.1 11.7 -310.7 -291.9
Финландия 25.5 33.2 30.2 18.1 31.7 75.1 7.4 1.5
Франция 358.7 434.7 21.2 312.0 362.1 16.1 46.7 72.6
Хърватия 120.0 219.5 82.9 193.5 41.0 -78.8 -73.5 178.5
Чехия 223.6 265.4 18.7 295.6 317.8 7.5 -72.0 -52.4
Швеция 78.9 97.2 23.2 68.2 80.5 18.0 10.7 16.7
Неуточнени 35.8 46.5 29.9 12.3 18.8 52.8 23.5 27.7
ТРЕТИ СТРАНИ 3 194.1 4 277.2 33.9 3 919.5 6 792.7 73.3 -725.4 -2 515.5
ОНД3 170.0 197.8 16.4 727.4 2 008.7 176.1 -557.4 -1 810.9
в това число:
Казахстан 8.3 6.6 -20.5 2.0 0.7 -65.0 6.3 5.9
Руска федерация 113.1 129.3 14.3 667.8 1 905.7 185.4 -554.7 -1 776.4
ОИСР4 1 282.0 1 514.0 18.1 1 229.5 1 924.7 56.5 52.5 -410.7
в това число:
Израел 36.8 35.6 -3.3 10.3 13.8 34.0 26.5 21.8
Канада 18.1 22.5 24.3 62.7 59.6 -4.9 -44.6 -37.1
Обединено кралство5 175.8 206.0 17.2 67.3 98.9 47.0 108.5 107.1
Република Корея 24.3 38.3 57.6 37.0 54.8 48.1 -12.7 -16.5
Съединени американски щати 215.9 236.3 9.4 69.8 109.9 57.4 146.1 126.4
Турция 661.5 818.6 23.7 747.0 1 250.6 67.4 -85.5 -432.0
Чили 2.8 3.9 39.3 39.0 124.1 218.2 -36.2 -120.2
Япония 16.9 19.0 12.4 69.8 74.7 7.0 -52.9 -55.7
ЕАСТ6 85.5 97.1 13.6 92.6 99.3 7.2 -7.1 -2.2
в това число:
Норвегия 15.7 17.9 14.0 10.1 11.6 14.9 5.6 6.3
Швейцария 68.9 78.5 13.9 80.0 86.1 7.6 -11.1 -7.6
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 24.9 34.5 38.6 10.1 10.1 0.0 14.8 24.4
Босна и Херцеговина 23.1 38.0 64.5 5.5 9.1 65.5 17.6 28.9
Бразилия 13.6 82.1 503.7 86.2 70.0 -18.8 -72.6 12.1
Виетнам 16.1 8.2 -49.1 26.6 34.1 28.2 -10.5 -25.9
Грузия 33.2 117.3 253.3 128.1 193.9 51.4 -94.9 -76.6
Египет 74.6 272.0 264.6 34.3 44.7 30.3 40.3 227.3
Индия 36.7 63.8 73.8 56.0 73.5 31.3 -19.3 -9.7
Индонезия 7.0 5.9 -15.7 10.6 10.1 -4.7 -3.6 -4.2
Иран, ислямска република 22.3 40.0 79.4 8.6 19.7 129.1 13.7 20.3
Китай 316.1 243.5 -23.0 618.7 903.5 46.0 -302.6 -660.0
Обединени арабски емирства 27.1 42.5 56.8 13.8 12.9 -6.5 13.3 29.6
Перу 1.3 2.2 69.2 155.3 69.6 -55.2 -154.0 -67.4
Република Северна Македония 132.6 238.7 80.0 79.8 119.9 50.3 52.8 118.8
Република Южна Африка 10.6 126.7 1 095.3 4.5 20.6 357.8 6.1 106.1
Сингапур 5.4 6.1 13.0 13.7 16.8 22.6 -8.3 -10.7
Сирийска арабска република 1.5 1.3 -13.3 0.5 3.8 660.0 1.0 -2.5
Сърбия 168.8 325.7 93.0 201.1 248.7 23.7 -32.3 77.0
Тайван 10.4 9.9 -4.8 50.7 66.1 30.4 -40.3 -56.2
Тунис 47.5 45.1 -5.1 4.9 43.0 777.6 42.6 2.1
Украйна 64.4 162.8 152.8 184.3 399.1 116.5 -119.9 -236.3

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 12.05.2022 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
12.05.2022