Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - април 20232 и 20242 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2023 2024 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2023 2024 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2023 2024
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 10 295.7 9 795.9 -4.9 12 678.7 12 798.1 0.9 -2 383.0 -3 002.2
в това число:
Албания 87.0 280.2 222.1 33.7 32.1 -4.8 53.3 248.2
Алжир 591.3 203.5 -65.6 75.3 28.3 -62.4 516.0 175.2
Босна и Херцеговина 59.0 60.9 3.2 27.4 46.0 67.9 31.6 14.9
Бразилия 23.1 21.5 -7.0 260.0 224.6 -13.6 -236.9 -203.1
Виетнам 24.2 28.2 16.6 79.6 109.6 37.7 -55.4 -81.4
Гибралтар 201.2 458.1 127.7 0.0 0.0 x 201.2 458.1
Грузия 117.2 234.9 100.4 268.1 65.8 -75.4 -150.9 169.0
Египет 357.8 419.7 17.3 162.0 895.3 452.7 195.8 -475.7
Израел 176.0 76.8 -56.4 111.6 36.3 -67.5 64.4 40.5
Индия 160.2 95.2 -40.6 182.8 145.4 -20.5 -22.6 -50.2
Индонезия 30.5 49.6 62.7 197.7 250.6 26.7 -167.2 -200.9
Иран, ислямска република 64.6 103.2 59.7 36.0 37.7 4.8 28.6 65.4
Казахстан 60.0 54.4 -9.4 6.7 2.2 -67.7 53.3 52.2
Канада 58.7 103.2 75.9 33.6 120.8 259.4 25.1 -17.5
Китай 710.9 569.3 -19.9 1 672.9 1 556.6 -7.0 -962.0 -987.3
Либия 82.1 11.8 -85.6 0.6 376.6 62 672.8 81.5 -364.8
Мароко 79.5 113.3 42.5 33.2 68.8 107.2 46.3 44.5
Намибия 0.2 0.1 -64.3 4.1 106.1 2 488.6 -3.9 -106.1
Норвегия 39.3 47.3 20.3 18.7 227.9 1 118.6 20.6 -180.6
Обединени арабски емирства 77.3 98.5 27.4 29.4 30.1 2.2 47.9 68.5
Обединено кралство3 449.1 482.2 7.4 266.6 287.4 7.8 182.5 194.8
Перу 21.3 5.3 -75.3 212.8 201.3 -5.4 -191.5 -196.0
Република Корея 68.0 196.2 188.6 126.5 108.9 -13.9 -58.5 87.4
Република Северна Македония 561.7 546.3 -2.7 301.7 351.4 16.5 260.0 194.9
Република Южна Африка 83.3 55.8 -33.0 90.6 23.5 -74.1 -7.3 32.4
Руска федерация 316.6 231.0 -27.0 1 880.0 787.1 -58.1 -1 563.4 -556.1
Сингапур 18.1 25.7 42.1 26.6 16.1 -39.5 -8.5 9.6
Съединени американски щати 754.0 662.3 -12.2 464.5 312.3 -32.8 289.5 350.0
Сърбия 698.0 631.9 -9.5 737.0 721.4 -2.1 -39.0 -89.5
Тайван 76.7 24.1 -68.6 116.4 89.3 -23.3 -39.7 -65.2
Тунис 91.8 88.3 -3.9 17.1 65.2 281.2 74.7 23.1
Турция 1 790.7 1 724.1 -3.7 2 706.3 2 936.6 8.5 -915.6 -1 212.5
Украйна 676.0 335.4 -50.4 587.0 789.0 34.4 89.0 -453.6
Чили 8.7 16.8 93.5 119.2 180.0 51.0 -110.5 -163.2
Швейцария 244.8 221.5 -9.5 220.5 283.6 28.6 24.3 -62.1
Япония 41.4 46.5 12.2 145.9 114.5 -21.5 -104.5 -68.1

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 11.06.2024 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - март 20232 и 20242 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2023 2024 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2023 2024 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2023 2024
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 22 428.0 20 173.4 -10.1 24 800.9 23 243.6 -6.3 -2 372.9 -3 070.2
ЕС 14 614.1 12 909.6 -11.7 14 912.3 13 908.0 -6.7 -298.2 -998.4
Австрия 500.1 336.3 -32.8 648.8 594.3 -8.4 -148.7 -258.0
Белгия 697.3 581.8 -16.6 624.2 477.9 -23.4 73.1 103.9
Германия 3 172.5 3 003.4 -5.3 3 094.2 2 755.1 -11.0 78.3 248.3
Гърция 1 230.4 1 043.1 -15.2 1 157.5 1 146.3 -1.0 72.9 -103.2
Дания 106.0 92.3 -12.9 124.8 128.3 2.8 -18.8 -36.0
Естония 41.2 26.3 -36.2 83.3 74.5 -10.6 -42.1 -48.2
Ирландия 68.6 54.4 -20.7 98.5 85.8 -12.9 -29.9 -31.4
Испания 614.5 371.7 -39.5 446.5 421.5 -5.6 168.0 -49.8
Италия 1 740.7 1 553.0 -10.8 1 651.4 1 441.2 -12.7 89.3 111.8
Кипър 67.0 56.1 -16.3 39.0 17.4 -55.4 28.0 38.7
Латвия 30.9 21.6 -30.1 18.8 24.0 27.7 12.1 -2.4
Литва 67.3 53.9 -19.9 59.0 49.9 -15.4 8.3 4.0
Люксембург 5.3 8.5 60.4 23.2 19.6 -15.5 -17.9 -11.1
Малта 12.1 8.8 -27.3 7.9 7.7 -2.5 4.2 1.1
Нидерландия 417.1 421.1 1.0 1 035.0 913.5 -11.7 -617.9 -492.4
Полша 569.7 555.8 -2.4 1 011.8 850.0 -16.0 -442.1 -294.2
Португалия 50.7 49.9 -1.6 48.8 57.9 18.6 1.9 -8.0
Румъния 2 060.6 1 650.8 -19.9 1 603.9 1 721.3 7.3 456.7 -70.5
Словакия 271.4 212.2 -21.8 283.3 308.6 8.9 -11.9 -96.4
Словения 167.0 112.3 -32.8 226.0 226.1 0.0 -59.0 -113.8
Унгария 320.8 291.3 -9.2 848.7 852.1 0.4 -527.9 -560.8
Финландия 51.9 40.7 -21.6 65.3 55.4 -15.2 -13.4 -14.7
Франция 782.0 686.9 -12.2 696.6 639.5 -8.2 85.4 47.4
Хърватия 200.0 292.3 46.2 66.4 75.6 13.9 133.6 216.7
Чехия 441.5 406.6 -7.9 693.0 649.8 -6.2 -251.5 -243.2
Швеция 208.5 197.2 -5.4 201.9 157.4 -22.0 6.6 39.8
Неуточнени 719.0 781.3 8.7 54.5 157.3 188.6 664.5 624.0
ТРЕТИ СТРАНИ 7 813.9 7 263.8 -7.0 9 888.6 9 335.6 -5.6 -2 074.7 -2 071.8
ОНД3 471.2 408.8 -13.2 1 762.8 955.2 -45.8 -1 291.6 -546.4
в това число:
Казахстан 46.0 43.0 -6.5 6.3 1.0 -84.1 39.7 42.0
Руска федерация 243.9 162.7 -33.3 1 523.4 743.7 -51.2 -1 279.5 -581.0
ОИСР4 2 909.4 2 869.8 -1.4 3 266.4 3 344.0 2.4 -357.0 -474.2
в това число:
Израел 159.3 63.1 -60.4 40.2 28.4 -29.4 119.1 34.7
Канада 43.1 85.6 98.6 29.9 114.6 283.3 13.2 -29.0
Обединено кралство5 347.0 371.2 7.0 201.7 174.1 -13.7 145.3 197.1
Република Корея 49.5 180.1 263.8 101.6 74.5 -26.7 -52.1 105.6
Съединени американски щати 577.9 525.8 -9.0 398.1 235.3 -40.9 179.8 290.5
Турция 1 383.4 1 308.8 -5.4 2 006.1 2 154.3 7.4 -622.7 -845.5
Чили 6.7 15.3 128.4 117.9 179.4 52.2 -111.2 -164.1
Япония 31.6 33.7 6.6 119.8 92.6 -22.7 -88.2 -58.9
ЕАСТ6 225.4 202.1 -10.3 191.9 244.7 27.5 33.5 -42.6
в това число:
Норвегия 27.9 37.7 35.1 15.0 33.2 121.3 12.9 4.5
Швейцария 195.9 163.2 -16.7 175.1 210.3 20.1 20.8 -47.1
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 67.3 217.0 222.4 27.7 24.1 -13.0 39.6 192.9
Алжир 426.6 143.4 -66.4 73.1 28.2 -61.4 353.5 115.2
Босна и Херцеговина 45.4 45.8 0.9 21.7 27.8 28.1 23.7 18.0
Бразилия 18.8 16.9 -10.1 256.4 67.0 -73.9 -237.6 -50.1
Виетнам 17.4 19.6 12.6 59.3 74.7 26.0 -41.9 -55.1
Грузия 83.6 134.4 60.8 167.6 54.1 -67.7 -84.0 80.3
Египет 295.1 289.8 -1.8 104.4 643.5 516.4 190.7 -353.7
Индия 140.1 61.7 -56.0 133.1 104.9 -21.2 7.0 -43.2
Индонезия 9.8 45.8 367.3 193.2 245.8 27.2 -183.4 -200.0
Иран, ислямска република 51.4 80.1 55.8 26.8 23.9 -10.8 24.6 56.2
Китай 517.0 404.2 -21.8 1 331.4 1 078.2 -19.0 -814.4 -674.0
Обединени арабски емирства 61.1 71.6 17.2 21.2 18.4 -13.2 39.9 53.2
Перу 17.5 4.1 -76.6 212.2 200.8 -5.4 -194.7 -196.7
Република Северна Македония 434.1 410.9 -5.3 235.9 254.1 7.7 198.2 156.8
Република Южна Африка 32.2 49.5 53.7 48.4 19.3 -60.1 -16.2 30.2
Сингапур 14.4 21.1 46.5 20.6 10.9 -47.1 -6.2 10.2
Сърбия 513.9 404.1 -21.4 566.1 544.1 -3.9 -52.2 -140.0
Тайван 45.6 17.4 -61.8 93.6 64.9 -30.7 -48.0 -47.5
Тунис 61.7 67.8 9.9 14.9 63.0 322.8 46.8 4.8
Украйна 520.9 259.8 -50.1 476.1 581.4 22.1 44.8 -321.6

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 11.06.2024 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация,Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
14.06.2024