Премини към основното съдържание

Самостоятелни паралелки в професионалните училища

Динамичен ред: Edu_2.7.2.xls

САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2020/21
Общо 6 138
Училища по изкуствата и спортни училища (III степен професионална квалификация) 427
Професионални гимназии (III степен професионална квалификация) 4 328
Професионални колежи след средно образование (IV степен професионална квалификация) 42
Професионални гимназии (II степен професионална квалификация) 1 143
Професионални паралелки (I степен професионална квалификация) 198
26.04.2021