Премини към основното съдържание

Самостоятелни паралелки по групи класове в общообразователните и специалните училища

Динамичен ред: Edu_2.7.1.xls

САМОСТОЯТЕЛНИ ПАРАЛЕЛКИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
(Брой)
  2020/21
В общообразователни училища 26 740
I - IV кл. 11 853
V - VII кл. 9 072
VIII - XII кл. 5 815
В специални училища 85
I - IV кл. 30
V - VII кл. 26
VIII - XII кл. 29
26.04.2021