Премини към основното съдържание

ИПЦ, 1995 = 100

Динамичен ред: CPI_1.1.xls

ИПЦ, 1995 = 100
(индекс)
(%)
Код Потребителски групи Април
2022
  Общ ИПЦ 8 331.53
  Хранителни продукти и безалкохолни напитки 7 928.67
  Алкохолни напитки и тютюневи изделия 18 736.84
  Облекло и обувки 3 109.13
  Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 18 647.52
  Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 3 249.29
  Здравеопазване 9 516.62
  Транспорт 9 967.94
  Съобщения 2 677.67
  Развлечения и култура 5 402.07
  Образование 20 828.15
  Ресторанти и хотели 12 423.43
  Разнообразни стоки и услуги 5 810.43
 
  Хранителни стоки 7 924.36
  Нехранителни стоки 6 596.40
  Обществено хранене 12 168.22
  Услуги 13 186.19
 
01.01.01 Хляб и зърнени храни 11 935.36
01.01.02 Месо и месни продукти 5 739.17
01.01.03 Риба и други морски храни 5 929.74
01.01.04 Мляко, млечни продукти и яйца 7 190.50
01.01.05 Животински и растителни масла и мазнини 10 547.21
01.01.06 Плодове 8 003.53
01.01.07 Зеленчуци 9 731.60
01.01.08 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия 5 956.19
01.01.09 Хранителни продукти, некласифицирани другаде 7 142.34
01.02.01 Кафе, чай и какао 3 548.86
01.02.02 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 4 661.43
02.01.01 Спиртни напитки 10 157.48
02.01.02 Вина 6 869.44
02.01.03 Бира 8 132.22
02.02.00 Тютюневи изделия 22 174.82
03.01.01 Материали за изработване на облекло 3 778.60
03.01.02 Облекло 2 880.95
03.01.03 Други артикули и допълнения за облекло 6 260.08
03.01.04 Почистване, поправка и облекло под наем 9 970.73
03.02.01 Обувки 3 233.49
03.02.02 Поправка на обувки и обувки под наем 14 230.75
04.01.01 Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите 15 052.96
04.01.02 Други действителни наеми 15 531.94
04.03.01 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище 6 016.93
04.03.02 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 11 902.89
04.04.01 Водоснабдяване 23 196.68
04.04.02 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 26 164.36
04.04.03 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 32 560.17
04.04.04 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 23 026.11
04.05.01 Електроенергия 18 533.22
04.05.02 Газообразни горива 20 493.52
04.05.03 Течни горива за битови нужди .
04.05.04 Твърди горива 20 453.31
04.05.05 Топлоенергия 20 827.85
05.01.01 Мебели и предмети за обзавеждане 4 013.74
05.01.02 Килими и други подови настилки 2 933.04
05.01.03 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.02.00 Домакински текстил 3 717.91
05.03.01 Големи домакински уреди - електрически и неелектрически 2 161.92
05.03.02 Малки електрически домакински уреди 2 194.69
05.03.03 Ремонт на домакински уреди 5 716.91
05.04.00 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 4 699.64
05.05.01 Големи инструменти и машини 3 258.98
05.05.02 Малки инструменти и разнообразни принадлежности 3 139.26
05.06.01 Домакински стоки за краткотрайна употреба 3 147.41
05.06.02 Услуги за домакинството и битови услуги 10 593.74
06.01.01 Лекарствени продукти 8 295.31
06.01.02 Други медицински продукти 3 992.41
06.01.03 Терапевтични апарати и оборудване 8 097.59
06.02.01 Лекарски услуги 19 376.96
06.02.02 Стоматологични услуги 9 248.88
06.02.03 Други извънболнични медицински услуги 24 420.32
06.03.00 Болнични услуги 14 647.76
07.01.01 Автомобили 925.22
07.01.03 Велосипеди 3 762.06
07.02.01 Резервни части и принадлежности за ЛТС 3 670.68
07.02.02 Горива и смазочни материали за ЛТС 12 340.90
07.02.03 Поддръжане и ремонт на ЛТС 8 885.14
07.02.04 Други услуги, свързани с ЛТС 28 537.80
07.03.01 Пътнически релсов транспорт 13 830.35
07.03.02 Пътнически автомобилен транспорт 12 668.11
07.03.03 Пътнически въздушен транспорт 3 995.21
08.01.00 Пощенски услуги 9 662.40
08.02.00 Телефонни и телефакс апарати 285.96
08.03.00 Телефонни и телефаксни услуги 2 741.39
09.01.01 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ 245.88
09.01.02 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 1 523.03
09.01.03 Машини за обработка на информация 964.39
09.01.04 Носители на записи 1 682.67
09.01.05 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 6 806.72
09.02.02 Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито 8 229.80
09.03.01 Игри, играчки и предмети за колекции 2 218.40
09.03.02 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2 046.83
09.03.03 Градинарство и цветарство 6 460.73
09.03.04 Домашни любимци и стоки за тях 5 182.82
09.03.05 Ветеринарни и други услуги за домашните любимци 10 102.23
09.04.01 Услуги в областта на развлеченията и спорта 11 903.91
09.04.02 Услуги в областта на културата 6 229.22
09.05.01 Книги 10 743.54
09.05.02 Вестници и периодични издания 11 023.73
09.05.04 Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 7 599.16
09.06.00 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 7 896.52
10.02.00 Прогимназиален етап на основното образование и средно образование 21 143.47
10.04.00 Висше образование 24 069.99
10.05.00 Образование, недефинирано с образователна степен 14 209.92
11.01.01 Ресторанти, барове и подобни заведения 12 490.56
11.01.02 Столове за хранене 12 881.11
11.02.00 Услуги по краткосрочно настаняване 11 096.43
12.01.01 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 14 978.51
12.01.02 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване 2 261.09
12.01.03 Други уреди, хигиенни и козметични продукти 3 376.50
12.03.01 Бижута и часовници 11 329.96
12.03.02 Други лични вещи 3 663.81
12.04.00 Социални услуги .
12.05.02 Застраховки, свързани с жилището 3 331.32
12.05.04 Застраховки, свързани с транспорта 22 459.79
12.06.02 Финансови услуги, некласифицирани другаде 13 784.57
12.07.00 Други услуги, некласифицирани другаде 13 659.17
17.05.2022