Месечни фискални данни


Динамичен ред: GFS_monthly_fiscal_data.xls
МЕСЕЧЕН ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК НА ПОД СЕКТОРИ “ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” И "СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ"
Дирекция "Макроикономическа статистика"
отдел "Финансови национални сметки"
Милена Георгиева
Теодора Тодорова
държавен експерт
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 708
+359 2 9857 609
 
Последно обновяване на данните: 03 септември 2019 година
 
НомерПонятияОписание
1Описание на даннитеМесечните данни за приходи, разходи и дефицит/излишък на подсектор "Централно държавно управление" се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, прекласифицирани в подсектора.Месечните данни за приходи, разходи и дефицит/излишък на подсектор "Социалноосигурителни фондове" се формират на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.
2Използвани класификации• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010).
3ОбхватСъгласно ЕСС 2010 подсектор "Централно държавно управление" и подсектор "Социалноосигурителни фондове" са част от сектор "Държавно управление". На основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС държавните-членки на ЕС следва да публикуват фискални данни на касова основа за подсекторите „Централно държавно управление“ и „Социалноосигурителни фондове“ всеки месец, преди края на последващия месец.
4Единици на измерванeмлн.лв.
5Период, за който се отнасят даннитемесечни данни
6Период, за който има налични данни2014 - 2019 г.
7Нормативни изисквания и правила (национални и Европейски)

Директива 2011/85 на ЕС за бюджетните рамки на държавите-членки на ЕС;

Закон за публичните финанси на Р България.

8Срокове на разпространение на информациятаДатата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
9Начини на разпространение на информацията• Интернет страница www.nsi.bg.
10Методологични документи• Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСС 2010).
11Източници на данниОсновни източници на данни за разработване на месечните данни на подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" са:
• месечни отчети за касовото изпълнение на държавния бюджет, автономните бюджетни единици, НОИ и НЗОК;
• месечни оценки на държавните предприяти, прекласифицирани в подсектор "Централно държавно управление" - държавни болници, НК "Железопътна инфраструктура", БДЖ "Пътнически превози" и др.
12Честота на събиране на даннитемесечно
13Начин за събиране на даннитеИзчерпателно за всички единици на подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове".

 

Страници

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Основни макроикономически показатели 2011
  Основни макроикономически показатели 2011
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикацията „Основни макроикономически показатели 2011” (на български и английски език).
  Тя съдържа резултатите от работата на държавната статистика по изчисляване на макроикономическите показатели за България в съответствие със Системата на националните сметки (СНС '93) и Европейската система от сметки (ЕСС '95).
 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Основни макроикономически показатели 2010
  Основни макроикономически показатели 2010
  Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронна публикация "Основни макроикономически показатели 2010" (на български и английски език).
 • Статистически годишник 2011
  Статистически годишник 2011
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 79-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2005 - 2010 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2010
  Статистически годишник 2010
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 78-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2004 - 2009 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Статистически годишник 2009
  Статистически годишник 2009
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 77-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. Публикацията излиза от печат през 2010 г., в която се навършиха 130 години от създаването на статистическа институция в България и 100 години от излизането от печат на първия „Статистически годишник на Българското Царство” през 1910 г.
 • Основни макроикономически показатели 2008
  Основни макроикономически показатели 2008
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "Основни макроикономически показатели 2008" (на български и английски език).
 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Основни макроикономически показатели 2007
  Основни макроикономически показатели 2007

Страници