Премини към основното съдържание

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2021 година

Публикувано на: 21.10.2022 - 17:40

През 2021 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намаляват в сравнение с 2020 година. През 2021 г. в ЕС дефицитът като дял от БВП бележи спад до -4.6% от -6.7% за 2020 година. През 2021 г. делът на държавния дълг на ЕС намалява до 87.9% от 89.8% в края на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област