Премини към основното съдържание

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” за периода 2010 - 2013 година по ЕСС 2010

Публикувано на: 21.10.2014 - 11:00
Съгласно новата Европейска система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010) Националният статистически институт отчита по окончателни данни за сектор „Държавно управление” през 2013 г. бюджетен дефицит от 989 млн. лв., или 1.2% от БВП. Дългът на България за 2013 г. е в размер на 14 731 млн. лв., или 18.3% от БВП. 
 
Прессъобщение
Статистическа област