Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2012 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2012 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 592 млн. лв., или 0.8% от БВП. Дългът на България за 2012 г. е в размер на 14 388 млн. лв., или 18.5% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: