Премини към основното съдържание

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2019 година

Публикувано на: 22.10.2020 - 17:00

През 2019 г. държавният дефицит на ЕС се увеличава в сравнение с 2018 г., докато държавният дълг намалява. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.4% за 2018 г. на 0.5% за 2019 г., а държавният дълг намалява от 79.5% в края на 2018 г. на 77.6% в края на 2019 година.

Прессъобщение
Статистическа област