Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2009 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2009 г. сектор „Държавно управление” отчита дефицит от 3 210.7 млн. лв., или 4.7% от БВП. Дългът на България за 2009 г. е в размер на 10 057 млн. лв., или 14.7% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: