Нормативна уредба


 • Закон за статистиката
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.01.2008 г. до 30.06.2012 г.
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г.
 • Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
 • Изменения и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
 • Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за ВОТС
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2020 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2019 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.87 от 19.10.2018 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2018 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 24.10.2017 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2017 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.84 от 25.10.2016 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2016 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.80 от 16.10.2015 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2015 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.89 от 28.10.2014 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2014 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.94 от 29.10.2013 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2013 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.82 от 26.10.2012 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2012 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.83 от 25.10.2011 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2010 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 27.10.2009 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2009 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.92 от 24.10.2008 година)
 • Инструкция за предоставяне на данни за вътрешнообщностната търговия със стоки от НАП на НСИ
 • Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
 • Анекс № 1 към Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
 • Закон за статистиката
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.01.2008 г. до 30.06.2012 г.
 • Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г.
 • Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
 • Изменения и допълнения на Наредба № Н-4/21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
 • Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за ВОТС
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2020 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ, бр.80 от 11.10.2019 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2019 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.87 от 19.10.2018 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2018 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 24.10.2017 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2017 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.84 от 25.10.2016 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2016 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.80 от 16.10.2015 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2015 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.89 от 28.10.2014 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2014 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.94 от 29.10.2013 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2013 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.82 от 26.10.2012 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2012 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.83 от 25.10.2011 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2011 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 29.10.2010 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2010 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.85 от 27.10.2009 година)
 • Заповед за определяне на праговете за деклариране за 2009 г. и видовете данни (обнародвана в ДВ - бр.92 от 24.10.2008 година)
 • Инструкция за предоставяне на данни за вътрешнообщностната търговия със стоки от НАП на НСИ
 • Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
 • Анекс № 1 към Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между НСИ и Агенция "Митници"
 • вторник, 10 декември 2013 - 11:00
  През периода януари - октомври 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.1% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 14.5 млрд. лв., a вносът намалява с 1.6% и е на стойност 17.0 млрд. лева.
  През периода януари - октомври 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 36.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 42.0 млрд. лв. и се увеличава с 0.9%.
   
 • понеделник, 9 декември 2013 - 11:00
  През периода януари - септември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 19.5 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 2.5% и е на стойност 22.2 млрд. лева.
  През септември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лв., а вносът се увеличава с 18.5% и е в размер на 2.8 млрд. лева.
   
 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През периода януари - август 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.3% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 17.1 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 0.7% и е на стойност 19.5 млрд. лева.
  През август 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът намалява с 2.2% и е в размер на 2.2 млрд. лева.
   
 • понеделник, 11 ноември 2013 - 11:00
  През периода януари - септември 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 12.9 млрд. лв., a вносът намалява с 0.9% и е на стойност 15.3 млрд. лева.
  През периода януари - септември 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 32.5 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 37.5 млрд. лв. и се увеличава с 1.1%.
   
 • четвъртък, 10 октомври 2013 - 11:00

  През периода януари - август 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.3% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 11.6 млрд. лв., a вносът намалява с 1.7% и е на стойност 13.5 млрд. лева.През периода януари - август 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 28.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.9%, а общата стойност на внесените стоки е 33.0 млрд. лв. и намалява с 0.3%.

 • сряда, 9 октомври 2013 - 11:00

  През периода януари - юли 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 14.7 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 1.0% и е на стойност 17.3 млрд. лева.През юли 2013 г. износът за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лв., а вносът нараства с 6.8% и е в размер на 2.8 млрд. лева.

 • вторник, 10 септември 2013 - 11:00

  През периода януари - юли 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 10.2% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 10.1 млрд. лв., a вносът намалява с 0.3% и е на стойност 11.8 млрд. лева.
  През периода януари - юли 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 24.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 8.0%, а общата стойност на внесените стоки е 29.1 млрд. лв. и се увеличава с 0.5%.

 • вторник, 10 септември 2013 - 11:00

  През периода януари - юни 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.5% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 12.3 млрд. лв., а вносът от ЕС намалява с 6.8 млн. лв. и е на стойност 14.4 млрд. лева.
  През юни 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.0 млрд. лв., а вносът намалява с 3.1% и е в размер на 2.6 млрд. лева.

 • вторник, 10 септември 2013 - 11:00

  През 2012 г. са изнесени стоки за 40.6 млрд. лв. и спрямо 2011 г. износът се увеличава с 2.5%. Внесените стоки (по цени CIF) през 2012 г. са за 49.8 млрд. лв., или с 8.8% повече от предходната година.

 • петък, 9 август 2013 - 11:00

  През периода януари - юни 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 9.8% спрямо съответния период на предходната година и е в размер на 8.6 млрд. лв., a вносът намалява с 2.2% и е на стойност 10.0 млрд. лева.
  През периода януари - юни 2013 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 20.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%, а общата стойност на внесените стоки е 24.4 млрд. лв. и намалява с 1.0%.

Страници

Страници